Thông Điệp Mẹ Mễ-Du qua thị nhân Marija 25.06.2023

Các con yêu dấu, Đấng Tối Cao cho phép Mẹ ở giữa các con – để cầu nguyện cho các con, để là một Từ Mẫu cho các con và để là chốn nương náu của các con. Các con nhỏ ơi, Mẹ kêu gọi các con: hãy trở về với Thiên Chúa và tới việc cầu nguyện và Thiên Chúa sẽ chúc lành tràn đầy cho các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.