Thời gian ân sủng

 

THỜI GIAN ÂN SỦNG

      

Bài chia sẻ của Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn,

 

Hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ với anh chị em về một đề tài quan trọng trong Sứ Điệp của Đức Mẹ :  Đó là Đức Mẹ nói về “Thời gian ân sủng”. Đề tài này quan trọng vì nó là chuyện sinh tử cho ta, cho tương lai ta và con cái chúng ta đấy ! Thế mà đã bao lần nghe các Sứ Điệp của Đức Mẹ, trong đó có nói về việc này, chúng ta có để ý đâu !

Các Sứ Điệp trong đó Đức Mẹ nói đến thời gian ân sủng thì khá nhiều, đây là một :

Ngày 25-9-2008, Mẹ nói : “Các con yêu dấu ! … Đừng quên rằng các con đang sống trong thời gian ân sủng, trong thời gian này Thiên Chúa ban cho các con những hồng ân lớn lao qua sự hiện diện của Mẹ. Các con đừng khép lòng mình lại, hỡi các con bé nhỏ, nhưng hãy tận dụng thời gian này… “

Đức Mẹ muốn bảo : Thời gian Đức Mẹ đang hiện ra tại Mễ Du là thời gian Thiên Chúa ban nhiều “hồng ân lớn lao” và đặc biệt cho nhân loại, mà hồng ân đặc biệt nhất là Thiên Chúa đã cho Đức Mẹ đến với chúng ta, để kêu gọi hãy ăn năn hối cải, để khuyên bảo dạy dỗ chúng ta con đường đến với Thiên Chúa. Quả thật sự hiện diện của Mẹ là một hồng ân khôn sánh, bởi vì – theo lời Mẹ nói đây là lần cuối cùng Mẹ đến trên trái đất,không bao giờ Mẹ sẽ đến trên trái đất này nữa. Chỉ còn ít lâu nữa, chúng ta sẽ không bao giờ còn được thấy Mẹ nữa. Vậy chẳng phải đây là cơ hội ngàn năm một thuở mới có hay sao?   

Hãy nắm bắt lấy cơ hội quí báu này. Chính vì thế, trong Sứ Điệp ngày 25-10-1985, Mẹ căn dặn : Nơi đây, các con có một thời gian ân sủng và hối cải. Các con cần sử dụng cho tốt”. Xem ra chúng ta còn quá thờ ơ, vì thế sau hơn 20 năm, Mẹ phải nhấn mạnh: Các con đừng khép lòng mình lại, hỡi các con bé nhỏ, nhưng hãy tận dụng thời gian này.(Sứ Điệp 25-9-2008).  

Qua thời gian này, sẽ không còn có may mắn ấy nữa, không còn được những ân sủng đặc biệt, và không còn có Mẹ hiện diện nữa, không còn có lời Mẹ nỉ non khuyên bảo…lúc ấy mọi sự sẽ trở nên rất khó khăn cho nhân loại chúng ta.

Đúng là sẽ vô cùng khó khăn, vì tình trạng thế giới chúng ta hiện nay đã rất tồi tệ lắm rồi, còn nói chi đến khi Mẹ không còn hiện diện để dạy dỗ khuyên bảo ! Đây xin nghe chính lời Mẹ buồn bã than phiền trong Sứ Điệp ngày 25-10-1985: “Thế giới ngày nay quá nhiều tội lỗi.… Hãy nhìn chung quanh các con xem người ta đang làm gì ?”. Chẳng phải họ đang phạm đủ thứ tội nặng nề ghê sợ đó sao ? Rồi quay sang những người vô tín, vô thần, không tin, không biết đến tình yêu Thiên Chúa, Mẹ than : “Họ là con cái của Mẹ. Mẹ đau khổ vì họ. Họ không biết cái gì đang chờ đợi họ.” Hỏa Ngục đang chờ đợi họ đấy chứ còn cái gì nữa ! Chỉ có điều Mẹ tế nhị không nói trắng ra. Thế còn với những người có đức tin, có đạo thì sao ? Mẹ cũng buồn sầu vì Mẹ thấy : “Có bao nhiêu người đến Nhà Thờ – Nhà của Thiên Chúa – với sự tôn trọng, với một lòng tin mạnh và yêu mến Thiên Chúa ? Rất ít !”

Chính vì tình trạng tồi tệ như thế đó mà Mẹ nói ở một Sứ Điệp khác : Thiên Chúa không thể cứ chịu đựng mãi được ! Qua câu ấy Mẹ hé cho biết Thiên Chúa có thể sẽ trừng phạt, và lúc ấy“Các con sẽ không còn nói rằng sao Thiên Chúa khắc nghiệt như thế !”

Vậy được cảnh báo trước như thế, chúng ta phải làm gì ?

Tôi nhớ đến một việc cảnh báo tương tự trong Cựu Ước, và người ta nghe và đã làm thế nào để tránh tai họa ! Mời anh chị em xem mà làm theo :

Một đêm kia, Vua Pha-ra-ô nước Ai Cập nằm mơ thấy 7 con bò mập, sau đó bị 7 con bò ốm ở dưới sông lên ăn thịt chết hết, rồi vua lại thấy 7 bông lúa mập, bị 7 bông lúa lép nuốt chửng. Không ai trong nước Ai cập giải mộng được, kể cả các bậc quân sư, chiêm gia, phù thủy… Lúc ấy, ông Giuse, con cưng của tổ phụ Giacóp, bị anh em ghen ghét bán sang làm nô lệ bên Ai Cập, đang bị tù, may mắn nhờ có ông quan nhớ đến, liền tâu Vua cho gọi vào triều giải mộng.

Được Thiên Chúa ban ơn khôn ngoan, Giuse đã giải được :

–          Tâu Hoàng thượng, lúc ngài chiêm bao thấy 7 con bò mập, 7 gié lúa mập, đó là điềm Thiên Chúa cho biết 7 năm tới sẽ được mùa. Khi ngài thấy 7 con bò gầy, 7 gié lúa lép lên nuốt chửng các cái trước, đó là sau 7 năm được mùa sẽ kế tiếp 7 năm hạn hán, mất mùa khủng khiếp chưa từng thấy trong nước. Xin Hoàng thượng cấp tốc đặt vị Thừa tướng tài giỏi lo thu các lúa thóc, ngũ cốc trong 7 năm được mùa, hầu khi đến 7 năm đói kém lấy ra mà phân phát cho dân.

Vua liền phán :

–   Còn ai tài trí, giỏi giang hơn nhà ngươi, vì chỉ có nhà ngươi giải được điềm mộng. Vậy Trẫm đặt nhà ngươi lên chức Tể tướng để lo việc ấy.

Quả nhiên xảy ra đúng như Giuse đã giải điềm mộng : sau 7 năm được mùa, là 7 năm đói kém, mất mùa khủng khiếp. Nhưng Giuse đã tích trữ trong các kho lớn đủ hết thóc lúa rồi, nên khi dân đói đến kêu xin Vua, Vua bảo họ :

–   Hãy đến cùng Tể tướng Giuse ! Ông ấy sẽ phát lúa gạo cho.

Nhờ đó dân Ai Cập khỏi chết. Ngay cả Tổ phụ Giacóp và anh em của Giuse bên nước Ca-na-an (Đất Hứa) cũng bị hạn hán, đói kém, nghe tin bên nước Ai cập có bán thóc lúa, liền kéo nhau sang mua. Sang đến nơi, Giuse phát cho tràn trề thóc lúa mang về.

– Dân Ai Cập đã làm gì khi được cảnh báo sẽ có 7 năm được mùa ? Họ lo thu tích lúa thóc, ngũ cốc đủ hết vào trong các kho lớn, khi đến 7 năm đói kém lấy ra mà phân phát cho dân. Ace thử nghĩ xem, giả sử trong 7 năm được mùa, họ thờ ơ chểnh mảng, chỉ lo ăn chơi, không thu tích lúa thóc, ngũ cốc thì sự gì sẽ xảy ra khi 7 năm hạn hán, mất mùa khủng khiếp đến ?  – Chết đói hết !

Thế thì trước khi thảm họa trừng phạt xảy đến cho ta, Đức Mẹ ở Mễ Du cũng cảnh báo chúng ta : “Đừng quên rằng các con đang sống trong thời gian ân sủng,.. Hãy tận dụng thời gian này !” là Mẹ bảo phải làm những gì ?

Tôi chỉ xin trích đôi lời Đức Mẹ dạy tưởng cũng tạm đủ:

7-11-1988 : “Các con yêu dấu ! Đây là thời gian ân sủng ! Vì thế, Mẹ muốn các con cầu nguyện ngày càng nhiều hơn trong thời gian này. Nhất là Mẹ muốn các con canh tân việc cầu nguyện trong gia đình.”

à Mẹ bảo hãy thu tích lúa thóc sự cầu nguyện càng nhiều càng tốt, nhất là cầu nguyện chung trong gia đình.

1-6-1990 : “Các con yêu dấu ! Đây là thời gian ân sủng! Hãy mở lòng ra cho Chúa Thánh Thần, để Người làm cho các con nên mạnh mẽ ! Các con yêu dấu, trong thời gian này, Mẹ của các con muốn đặc biệt kêu gọi các con hãy cầu nguyện và hy sinh.”

14-8-2009 : “Các con yêu dấu ! …Mẹ muốn kêu gọi các con…: Hãy mở ngỏ tâm hồn các con cho Chúa Thánh Thần ! … Vì đây là thời gian ân sủng ! … Chớ gì dòng sông tình yêu chảy vào tâm hồn các con. Hãy cầu nguyện, hỡi các con yêu dấu, hãy cầu nguyện cùng với Mẹ của các con…”

à Qua hai Sứ Điệp trên, Mẹ bảo hãy mở lòng ra đón nhận Chúa Thánh Thần để Ngài làm ta nên mạnh mẽ, và đổ đầy “kho” lòng ta cả một dòng sông tình yêu khiến ta có sức làm chứng nhân cho Mẹ. 

18-6-2007 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa với niềm vui dạt dào, Người Mẹ kêu gọi các con, nhất là trong thời gian ân sủng này, hãy làm mới lại các Sứ Điệp của Mẹ và sống các Sứ Điệp của Mẹ trong gia đình các con….”

à Mẹ bảo hãy làm mới lại các Sứ Điệp Mẹ đã ban trong nhiều năm qua, làm mới lại có nghĩa là đọc, suy niệm và thực hành các Sứ Điệp ấy như thể mới nhận được lần đầu tiên, nóng hổi mới ra lò…

 

TẠ ƠN VÀ HỨA THỰC HÀNH

Tất cả chúng ta với trọn con tim hãy dâng lên Mẹ một lời tạ ơn, vì được Mẹ cảnh báo điều cực kỳ quan trọng này. Và mỗi người hãy hứa với Mẹ là sẽ gắng thực hành những lời Mẹ dạy trên đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

         Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn (CSsR)