Thị Kiến Của Thị Nhân Marija

Thị Kiến Của Thị Nhân Marija 

Cô Marija Pavlovic, Thị Nhân của Medjugorje nói:

 

“Khi đang cầu nguyện thì tôi thấy trong thị kiến có một đóa hoa và thị kiến 

xẩy ra 3 lần như thế. Lần đầu tiên, đóa hoa rất đẹp, tươi mát và có nhiều 

mầu sắc rực rỡ. Điều ấy làm cho tôi vui sướng. Rồi tôi lại nhìn thấy một đoá 

hoa lần nữa, nhưng hoa khép lại, và không còn vẻ đẹp như trước nữa. Lòng 

tôi buồn bã. Rồi một giọt nước rơi trên đóa hoa ấy và hoa lập tức trở nên 

tươi mát và đẹp đẽ như cũ.

 

 

Tôi cố gắng để hiểu ý nghĩa của thị kiến nhưng không thể hiểu được. 

Vì thế, tôi quyết định hỏi Đức Mẹ Maria trong một lần khi Mẹ hiện ra để 

xin Mẹ cho biết ý nghĩa của thị kiến và hình ảnh đóa hoa tượng trưng 

cho điều gì.

 

Đức Mẹ mỉm cười và đáp:

 

“Trái tim các con như một đóa hoa. Thiên Chúa sáng tạo và làm cho mỗi 

trái tim đẹp đẽ. Một vẻ đẹp tuyệt vời. Tuy nhiên, khi con phạm tội thì 

đoá hoa tàn úa và vẻ đẹp biến mất. Một giọt nước rơi trên đóa hoa để làm 

cho hoa sốnglại. Biểu tượng của giọt nước là Bí Tích Hòa Giải. 

Khi các con phạm tội, các con không thể giúp cho chính con, 

mà con cần được giúp đỡ.”

 

Thông điệp ngày 10 tháng 4 năm 1986

 

“Các con thân mến,

 

Mẹ mong muốn kêu gọi các con hãy lớn lên trong tình yêu. Một đoá hoa 

không thể lớn cách bình thường lên nếu không có nước. Các con thân mến, 

các con cũng vậy, các con không thể lớn lên nếu không có ơn lành của Chúa. 

Ngày qua ngày, các con cần tìm kiếm ơn lành của Chúa.để trưởng thành 

bình thường và hành động hiệp thông với Chúa Cám ơn các con 

đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”.

 

    Dâng hoa hiếm quý. Dâng hoa đẹp nhất,

    Từ trong vườn, vùng đồi núi, và thung lũng.

    Trái tim chúng con rộn rã, giọng nói vui vẻ,

    Lời ngợi ca đoá hoa đẹp nhất trong thung lũng.

 

    Lạy Mẹ Maria, chúng con dâng lên Mẹ với những chùm hoa đẹp,

    Mẹ là Nữ Vương các thiên thần và Nữ Vuơng Tháng Năm.

 

    Lạy Mẹ Maria, chúng con dâng lên Mẹ với những chùm hoa đẹp,

    Mẹ là Nữ Vương các thiên thần và Nữ Vuơng Tháng Năm.

 

Kim Hà dịch thuật, 2/3/2008

Marija’ vision…

 

As I was praying I saw a flower in a vision for three times. The first time it was beautiful, fresh and very colourful. It made me happy. Then I saw the same flower: closed, wilted, and without a trace of its original beauty. It saddened me. Then, a drop of water fell on the wilted flower and it immediately became fresh and beautiful again. I tried to understand what the vision meant for me, but I could not. So I decided to ask Our Lady during one of her apparitions, to know what the vision meant, and what the flower represented. Our Lady smiled and responded: “Your heart is like that flower. Each heart is created beautiful by God and its beauty is wonderful. However, when you sin, the flower wilts and its beauty disappears. The drop of water that fell on the flower to revive it, is symbolic for confession. When you have sinned, you are unable to help yourselves; you need help.”

 

Medjugorje visionary, Marija Pavlovic

 

Dear children! I desire to call you to grow in love. A flower is not able to grow normally without water. So also you, dear children, are not able to grow without God’s blessing. From day to day you need to seek His blessing so you will grow normally and perform all your actions in union with God. Thank you for having responded to my call. (April 10, 1986)

 

    Bring flowers of the rarest, bring blossoms the fairest,

    From garden and woodland and hillside and dale;

    Our full hearts are swelling, our glad voices telling

    The praise of the loveliest flower of the vale.

 

    O Mary, we crown thee with blossoms today,

    Queen of the Angels and Queen of the May.

    O Mary, we crown thee with blossoms today,

    Queen of the Angels and Queen of the May

 

 

§ Kim Hà

 Nguồn: Crown of Stars

 In English