Thế Giới Nhìn Từ Vatican 15-21_08_2014- Những hình ảnh đẹp trong chuyến tông du Đại Hàn của ĐTC

http://youtu.be/wj_3nR_9wsQ