Thay Lời Muốn Nói – Radio Công Giáo số 9 | Hãy Trở Về (Mùa Chay)

“Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương.” (Ge 2,13 – 14)

Mùa Chay thánh – mùa của suy tư và cầu nguyện, mùa của sám hối và sự trở về: trở về với chính mình, trở về với tha nhân và trở về với Thiên Chúa. Với tâm tình sám hối và chay tịnh, mỗi người hãy lắng nghe lòng mình, thật chậm, để nghe xem Chúa muốn nói gì với ta, Ngài bảo ta đi làm sao, sống với tha nhân như thế nào; lắng nghe xem, Ngài đang đợi ta cùng nghiêng vai vác thập giá hộ với Ngài.
 
Thay lời muốn nói Công giáo số 9 –  tháng 3 kính mời quý vị cùng với chương trình lắng nghe, suy tư và những ấp ủ trong lòng mình để hòa chung vào chủ đề “HÃY TRỞ VỀ”
 
Các bài hát được phát trong chủ đề HÃY TRỞ VỀ:
 
1.     Đường thập giá – Diệu Hiền
2.     Phó Thác – Nguyễn Hồng Ân
3.     Lặng – Hiền Thục
4.     Hãy trở về – Lm. Nguyễn Sang