Thánh lễ tại Tàpao:Kỷ niệm 97 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (13/10/2014)