Thánh Giuse rạng ngời

Giuse cha thánh quan thầy
Con vua Đavít vẹn đầy tín trung

Nêu gương nhân đức khiêm cung
Cuộc đời thanh tịnh bao dung chan hòa
Chúa trao gìn giữ Đức Bà
Dưỡng nuôi Con Chúa thật là phúc thay.

Giuse bảo trợ hằng ngày
Hiền nhân qua khỏi vũng lầy tội nhơ
Cho con trông cậy nương nhờ
Ơn người phù giúp vô bờ vô biên

Đoàn con noi dấu người liên
Sắt son theo Chúa trung kiên muôn đời
Sánh vai cùng Mẹ Chúa Trời
Cao sang Thiên Quốc rạng ngời Giuse.

Nt. Xuân Ân, Đaminh Bùi Chu