Thánh Ca – Lòng thương xót Chúa – Trình bày: Ca Sĩ Kim Thúy