Thánh Ca: Đêm Uy Linh – Nhạc Thanh Lâm – Trình bày: Tố Hằng