Tâm Tình Hiến Dâng

tam-tinh-dang-hien

Con là chi mà Chúa yêu, Chúa mến
Đặt vào lòng tiếng mời gọi hiến dâng
Để bao ngày vẫn khắc khoải đi tìm
Mong trao hiến cho mối tình Thượng Đế!

“Hãy Theo Thầy”, để trong từng biến cố
giúp sáng lên tình dâng hiến cao vời
dẫu cho lòng hẳn có lúc chơi vơi
Nhưng theo Chúa là một đời hạnh phúc!

Nguyện đi tu, dẫu có nhiều vinh nhục
Vui ngân nga tình khúc: “Sống nương nhờ!” 
Vào tình Chúa, cả một đời tín thác 
góp lửa hồng cho cuộc sống thêm vui!

Xin Chúa giúp để lời con đoan hứa
Thuộc về Ngài mãi quảng đại hiến dâng
Phụng sự Ngài mà không chút ngại ngần
Chỉ xin Ngài, ban thật nhiều ân sủng!

                                                                                                               Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.