Taizé mừng 75 tuổi và 100 tuổi vị sáng lập

Bùi Chu, 24/03/2015 (gpbuichu.org) – Cộng đoàn Taizé năm nay kỷ niệm 75 năm thành lập và 100 năm sinh nhật thầy Roger, vị sáng lập cộng đoàn. Thầy bề trên, Alois, vừa qua đã giảng mùa chay tại nhà thờ Đức Bà Paris và tại Paris, thầy đang quảng bá về “các bài hát hòa bình và hiệp nhất” và một cuốn sách về các cuộc nói chuyện.

Cuốn album nhạc trình bày về hai giai đoạn: một về tinh thần sống cộng đoàn của các thầy; một về tương quan với những bạn trẻ. Qua đó, để biết được ngày sống hài hòa của cộng đoàn tu trì và đi tới những môi trường khác nhau.

Các bài hát trong album mang tính phúc âm hóa, giúp giới trẻ nhớ được Lời Chúa, sống nội tâm, tìm ra tinh thần thiêng liêng nơi họ. Chính thầy Alois cũng đã cảm nhận sự xúc động khi mới đến Taizé, với tinh thần cộng đoàn. Hát và thinh lặng sẽ hỗ trợ nhau. Hơn nữa trong âm nhạc, những lúc nghỉ cũng giữ vai trò quan trọng. Với giới trẻ, điều này rất khó khăn lúc đầu. Về sau, họ mới thấy là quan trọng.

Thầy Alois cho rằng “Đức Thánh Cha Phanxicô được chọn như là sự quan phòng! Ngài nói với chúng ta rằng phải tin mạnh mẽ vào Chúa Kitô: sống như Chúa đã sống. Thứ đến là đối thoại: đến với người khác.

Đức Kitô đã vượt qua mọi biên giới để đến với những người không ai biết đến. Khi người ta sống tình huynh đệ, người ta hiểu Tin mừng hơn. Và trái lại, hiểu Tin mừng hơn thì sống huynh đệ hơn.”

Mỗi dịp hè, nhiều bạn trẻ đã đến Taizé. Nơi đó họ thấy được niềm tin. Họ sẽ thấy Thiên Chúa là Tình yêu. Theo thầy cựu bề trên Roger, đó là niềm tin trong người khác, trong mình và trong Chúa.

“Chúa tin tưởng chúng tôi. Chúa tin tưởng bạn. Bạn có thể sáng tạo cùng với đời bạn”. Đó là những lời thầy Alois muốn nói với giới trẻ dịp hè năm nay. Thầy cũng chỉ ra rằng đại kết không phải đối tượng tìm hiểu,nhưng là cầu nguyện, thực hành hằng ngày, tình yêu và liên đới chỉ có thể có trong trong hành động. Nói cách ngắn gọn và sâu xa, Taizé không phải là cái gì không tưởng, mà là sự dấn thân liên lỉ.

Minh Sáng