Suy xét cuối năm

Suy xét cuối nămTết gần đến ta dùng những ngày cuối năm này suy xét về 3 điểm:

1. Thời gian chóng qua:

Mỗi người có cảm tưởng như vừa mới ăn tết, nay lại gần đến tết. Những sự vui mừng sung sướng khi hưởng, những nỗi đau khổ khi chịu; ta đánh giá cao thấp bây giờ cũng đã qua. Mà mọi việc xảy ra đều ăn hợp với ý Chúa an bài từ trước vô cùng. Không có sự việc gì ngoài ý Ngài, thì dù đắng cay mấy cũng luôn mưu ích cho chúng ta, người đạo đức biết tận dụng mọi hoàn cảnh để thánh hóa mình, chừa tội, tập nhân đức… Nhiều sự khi ta gặp, thấy như trái ngược, nay đã thấy hợp lí, thì các việc khác ta chưa gặp sẽ thấy điều đó. Suy như thế ta sống phó thác, cậy trông vào Chúa hơn.

2. Tất cả là hồng ân:

Biết bao ơn lành hồn xác Chúa ban trong năm qua: Chúa dùng người nọ, cảnh kia mà giúp đỡ ta về vật chất, tinh thần, về thiêng liêng… không kể hết được. Chỉ một niềm cảm tạ Chúa, tích cực làm việc lành phúc đức cách ý thức, để cầu cho các ân nhân, hiển danh và ẩn danh.

3. Khuyết điểm, tội lỗi:

Các việc ta làm qua đi với thời gian, nhưng hậu quả luân lý còn theo ta mãi, hoặc được công, hoặc mang tội. “errare est hominum – Nhân vô thập toàn”. Cần xét tất cả để đón nhận ơn tha thứ.

Một thứ tội ít ai nghĩ đến mà ăn năn, là tội lãng phí ơn Chúa. Nén bạc không sinh lợi còn phải gia hình, nếu lỗ vốn thì còn phạt đến mức độ nào.

Kêu gọi con cái Chúa dùng những ngày cuối năm mà người đời tất bật, để sống có ý nghĩa. Và hướng cái tết vui tươi nhộn nhịp trong tinh thần “nội tâm”.

Lm. Phaolô Nguyễn Hòa Kiên