Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Năm tuần 3 Mùa chay

THỨ NĂM TUẦN 3 MÙA CHAY

Lc 11,14-23

 

Lời Chúa:

“Kẻ khác lại muốn thử Người nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời”. (Lc 11,16)

Câu chuyện minh họa:

Một thầy giảng lên tiếng : Mọi người đều có kẻ thù. Ông mời bất kỳ một thính giả nào không có kẻ thù lên nói về chính mình.

Một sự thinh lặng đồng tình với lời xác quyết đó. Nhưng rồi một người già giơ tay và nói : “Tôi không có kẻ thù ”.

Đương đầu với lời mời và gây sự chú ý của thính giả, ông nói: “Rất dễ. Tôi không quan tâm đến họ”.

Suy niệm:

Trước phép lạ của Chúa Giêsu, có người lấy làm ngạc nhiên, có người lại đặt nghi vấn, có người đòi dấu lạ trước khi có thể tin. Đối với chúng ta thì sao, chúng ta có thái độ nào đối với những phép lạ Chúa làm?

Chúng ta cần có xác tín rằng, Thiên Chúa có quyền trên tất cả kể cả ma quỷ, nên Ngài có thể khai trừ chúng. Và những ai hết lòng đi theo Chúa chắc hẳn Ngài sẽ không để ma quỷ thống trị họ. Vì thế, chúng ta không có thái độ trung lập nghĩa là vừa theo Chúa vừa theo ma quỷ, vì không ai làm tôi hai chủ.

Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trên đường ngay nẻo chính, để con chỉ chọn và làm theo Thánh ý Chúa mà thôi.

Têrêsa Mai An