Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ hai tuần 1 thường niên

 

THỨ HAI TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

Mc 1, 14-20

 

Lời Chúa:

“Lập tức, hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người” (Mc 1,18)

Câu chuyện minh họa:

Chiều hôm ấy, hai cậu bé rủ nhau vào rừng chơi. Thế rồi một trận mưa bất thần đổ xuống. Mưa dai dẳng suốt hai tiếng đồng hồ. Đến lúc tạnh thì trời đã tối. Hai cậu bé vừa lạnh lại vừa sợ. Nỗi sợ hãi càng gia tăng khi hai cậu bé không còn tìm thấy con đường dẫn về nhà. Nhưng rồi một ánh sáng bỗng xuất hiện từ xa. Hai cậu bé khấp khởi mừng thầm. Cả hai đều cố gắng vừa chạy vừa gọi. Thì ra người anh đang cầm chiếc đèn đi tìm hai cậu bé. Cuối cùng đã đưa hai cậu bé trở về an toàn.

Suy niệm:

Chúa vẫn gọi chúng ta một cách bất ngờ. Các môn đệ đã bỏ chài lưới, người thân và những gì gắn liền với các ông mà đi theo Chúa. Chỉ sau một lời mời gọi, các môn đệ đã theo Chúa. Các ông từ bỏ những cái cao quý để được cái cao quý hơn. Các ông đã đặt Chúa hơn cha mẹ, nghề nghiệp, tương lai… Đó là thái độ của người nghe và làm theo ý Chúa. Phải chăng, các ông có một tình yêu lớn lao đối với Chúa? Là Kitô hữu, chúng ta không ngừng tìm kiếm thánh ý Chúa, lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa trong cuộc đời.

Các môn đệ đáp lại tiếng Chúa bằng hành vi cụ thể; vậy đối với tôi, tôi làm gì để đáp lại tiếng gọi của Chúa?

Têrêsa Mai An