Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Ba tuần 3 Mùa Thường Niên

Phút lắng đọng Lời Chúa

 

THỨ BA TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

Mc 3,31-35

 

Lời Chúa:

“Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mc 3,35)

Câu chuyện minh họa:

Xưa có một người bị ngờ là kẻ trộm, phải giam ở trong ngục, không ai được vào thăm hỏi. Một hôm, bà mẹ làm cơm nhờ người canh ngục mang vào. Người kia trông thấy mâm cơm, khóc nức nở, không sao ăn được. Người canh ngục hỏi tại làm sao. Người kia nói:

– Tôi ở nhà hay ăn canh hẹ; mẹ tôi thường rửa từng cái nõn hẹ, ngắt thật đều, nấu cho tôi ăn. Nay trong mâm cơm có bát canh hẹ, chắc là mẹ tôi đã từ xa lặn lội đến đây, không được giáp mặt tôi, tôi lại không được ra ngoài để hầu hạ mẹ tôi, xót xa biết là dường nào.

Người canh ngục thương tình, vào bẩm chuyện với quan. Quan nghĩ: “Người có hiếu như thế, tất là người tốt”, bèn đem án xét lại thì quả là bị kẻ thù vu cáo. Lập tức, quan làm tờ thân oan ngay cho. Người kia được tha về.

Suy niệm:

Chúa Giêsu cũng xuất thân trong một gia đình như mỗi người chúng ta nghĩa là có cha, có mẹ. Hơn nữa, Ngài cũng có một gia đình thiêng liêng là các môn đệ và những người lắng nghe lời rao giảng của Ngài. Đức Mẹ vừa thuộc về gia đình tự nhiên vừa thuộc về gia đình thiêng liêng của Chúa, vì Mẹ lắng nghe và thi hành ý muốn của Chúa.

Lạy Chúa, xin dạy con biết lắng nghe và thi hành ý muốn của Chúa để con mãi thuộc về Chúa, và được sống với Chúa trong gia đình thiêng liêng của Ngài.

Têrêsa Mai An