Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Ba tuần 24 TN

THỨ BA TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

Thánh Cornêliô, giáo hoàng,

và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo

Lc 7,11-17

 

Lời Chúa:

Đức Giêsu nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” (Lc 7,14)

Câu chuyện minh hoạ:

Này anh phạm nhân kia. Anh bị tố cáo về tội xách động người ta vi phạm lề luật, chà đạp các truyền thống và tập tục của đạo thánh. Anh tự bào chữa thế nào đây? – Vị thẩm phán toà điều tra hỏi.

– Thưa ngài, tôi có tội.

– Anh thường xuyên la cà với bọn ngoại giáo, đĩ điếm, bọn tội lỗi công khai, bọn thu thuế và bọn ngoại xâm- nói tóm lại, anh giao du với những người bị tuyệt thông. Anh tự bào chữa thế nào đây?

– Thưa ngài, tôi có tội.

– Còn nữa, anh bị tố cáo về tội chất vấn và sửa đổi những nguyên lý cơ bản và thánh thiêng của giáo lý đức tin. Anh tự bào chữa thế nào đây?

– Thưa ngài, tôi có tội.

– À, mà này, tên anh là gì?

– Dạ, Giêsu Kitô, thưa ngài.

Suy niệm:

Tin Mừng thánh Luca hôm nay thuật lại việc Chúa chữa lành và cho phục sinh người thanh niên con bà goá thành Naim, đồng thời trình bày sứ mạng cứu thế và lòng nhân ái của Chúa Giêsu.

Thật thế, qua việc Chúa Giêsu làm phép lạ cho anh thanh niên con bà goá thành Naim sống lại, chúng ta thấy rằng: Chúa Giêsu không chỉ có đủ mọi quyền hành, Ngài làm chủ cả sự sống lẫn sự chết, mà còn mạc khải về sứ vụ của Ngài ở thế gian, đó chính là Chúa đến để mang ơn cứu độ và sự sống đời đời cho nhân loại.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết cố gắng sống đạo tốt, bằng một lòng mến Chúa và yêu tha nhân thật sự. Để qua đó, con sẽ là chứng nhân cho sự hiện diện và ơn cứu độ của Chúa. Amen.

Têrêsa Mai An