Phút hồi tâm giữa ngày

 

phut-hoi-tam-giua-ngay

Mời bạn nhìn lại những gì đã trải qua từ sáng cho tới giờ phút này, để nhận ra rằng Chúa luôn đồng hành cùng bạn qua niềm vui hay những khó khăn…