Phải xin ơn gì bây giờ?

Phải xin ơn gì bây giờ?

 

Cầu nguyện xin ơn là điều diễn ra hàng ngày trong đời sống người Ki-tô – người Ki-tô thực thi điều này trước hết là vâng lời Thiên Chúa dạy dỗ sau là vì nhu cầu của bản thân, xa hơn là cầu nguyện cho tha nhân… Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra, “Tôi phải xin ơn gì bây giờ?” – Mỗi tình trạng linh hồn sẽ có những lời cầu nguyện khác nhau để xin ơn phù hợp với tình trạng của mình để giúp ích cho linh hồn mình.

 

Có những người cầu nguyện xin ơn nhưng lại không được ban cho ơn mình xin nên đôi khi có thể nản, thậm chí nghi ngờ sự hiện hữu của Thiên Chúa và bỏ bê việc cầu nguyện đó là điều rất không nên – điều này có thể là do ta cầu xin ơn không phải lẽ, tức không phù hợp với thánh ý Chúa hay chưa có tinh thần kiên trì bền đỗ trong đời sống cầu nguyện…

 

Một nguyên tắc quan trọng khi Chúa ban ơn cho một người đó là người xin ơn phải thành tâm ăn năn sám hối, phải làm hòa với Thiên Chúa trước. Trong thư của thánh Gia-cô-bê chương 5 có viết, “Lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu nghiệm” – như vậy, nếu ta muốn cầu nguyện xin Chúa ban ơn gì đi chăng nữa trước hết ta phải xin một ơn quan trọng hơn hết đó là ơn trở nên người công chính vì nếu chúng ta bất chính tức là chúng ta đang là kẻ thù nghịch dưới mắt Chúa, nào Ngài sẽ nghe lời?

 

“Phải xin ơn gì bây giờ” – Có lẽ điều khiến Thiên Chúa buồn và thất vọng nhất là những người không bao giờ quan tâm đến phần rỗi linh hồn mà chỉ mảy may xin ơn phần xác, đó là điều rất không nên. Khi cầu nguyện chúng ta phải đặt trọng tâm là xin ơn giúp đỡ linh hồn mình là phần chính yếu và xuyên suốt trong hoạt động cầu nguyện còn xin ơn phần xác chỉ là phụ, không phải là trọng tâm đối với người Ki-tô. Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện trong trình thuật sách Phúc Âm Luca chương 16, “Người phú hộ và người ăn xin La-da-rô” – Người phú hộ béo tốt về phần xác cuối cùng bị quẳng xuống địa ngục làm mồi cho Sa-tan nào tốt hơn tình trạng của người ăn xin La-da-rô chết đói nhưng là chết trong tình trạng ơn nghĩa với Thiên Chúa và linh hồn được nên thiên đàng – đây cũng là bài học cho những ai chỉ quan tâm đến lợi ích phần xác mà không màng đến lợi ích phần hồn.

 

Thiết nghĩ, là người Ki-tô chúng ta nên học hỏi noi gương các thánh trong đời sống cầu nguyện, nguyện gẫm. Các ngài hầu như chẳng mấy khi xin ơn gì cho mình theo ý riêng, lời cầu nguyện của các ngài chủ yếu là xin ơn chu toàn thánh ý Chúa trong mọi việc và nếu có xin ơn nào khác thì cũng chỉ là những ơn cần kíp cho lợi ích phần hồn của mình và tha nhân. Thật vậy, chúng ta hãy cùng lắng nghe lời cầu nguyện của thánh Tiến sĩ Alphongsô – bậc thầy trong thể loại viết sách tu đức, ngài cầu nguyện như sau, “Lạy Mẹ Maria, con phải xin Mẹ ơn gì bây giờ? Con chỉ xin ơn gì Mẹ thấy cần cho linh hồn con hơn cả. Xin Mẹ hãy đoái thương và ban cho con ơn ấy, thế là đủ. ” (“Viếng Thánh Thể” – Thánh Anphongsô)

 

Vũ Thắng