Ơn cứu độ trong Giáo Hội không có chỗ dành riêng cho một nhóm người ưu tuyển

Trong thánh Lễ sáng thứ Năm tuần này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về ơn cứu độ. Sau đây là những trích đoạn trong nội dung bài giảng của ngài:

“Sự thật là Chúa Giêsu đã cứu tất cả chúng ta, nhưng không phải trong một cách chung chung. Tất cả chúng ta, mỗi một người có họ và tên riêng. Và đây là sự cứu độ mang tính cá nhân của chúng ta. Tôi thực sự được cứu độ, Thiên Chúa nhìn đến tôi, ban cuộc sống Ngài cho tôi, cánh cửa này đã được mở, cuộc sống mới này dành cho tôi và mỗi chúng ta có thể nói là “cho tôi.” Có một nguy cơ là chúng ta quên rằng Ngài đã cứu chúng ta riêng từng cá nhân nhưng đồng thời như là một phần của dân Ngài hay của cộng đoàn. Dân của Ngài. Thiên Chúa luôn luôn cứu độ dân Ngài. Từ lúc ông gọi Abraham và hứa sẽ làm cho họ thành dân của Ngài. Và Thiên Chúa đã cứu chúng ta như là một phần của cộng đoàn này. Đó là lý do tại sao tác giả thư Do Thái nói với chúng ta: “Chúng ta hãy quan tâm lẫn nhau.” Không có ơn cứu độ riêng lẻ cho cá nhân tôi. Nếu đó là cách tôi hiểu về ơn cứu độ, thì tôi đã hiểu sai và đang bước đi trên con đường sai lạc. Việc tư nhân hóa ơn cứu độ là con đường sai lầm.”

“Và khi tôi đang ở trong một giáo xứ, trong một cộng đoàn hay bất cứ đâu- tôi ở đó, tôi có thể bị rơi vào việc tư nhân hóa ơn cứu độ và ở đó chỉ có một nhóm nhỏ tôi là nhất. Nhưng để không trở nên tư nhân hóa ơn cứu độ, tôi cần phải hỏi chính mình rằng tôi có nói và truyền đạt về đức tin không? Tôi có nói và truyền đạt về niềm hy vọng không? Tôi có nói và thực hành về lòng bác ái không? Và chính Chúa Giêsu đã cứu tất cả chúng ta như là một phần dân của Ngài trong Giáo Hội.”

 “Họ khinh miệt người khác, họ xa lánh cộng đoàn, họ xa lánh dân của Chúa, họ đã tư nhân hóa ơn cứu độ: Ơn cứu độ dành cho tôi và một nhóm nhỏ của tôi, chứ không phải cho tất cả dân của Chúa. Và đây là điều sai lầm nghiêm trọng. Đó là những gì chúng ta gọi là “Giáo Hội của tầng lớp ưu tuyển.” Khi những nhóm nhỏ này được tạo nên trong cộng đoàn dân Chúa, những người này tin rằng họ là những kitô hữu tốt và có lẽ cũng đang tin rằng họ sống tốt trong đức tin, nhưng thực tế họ là những nhóm nhỏ của những người đang tư nhân hóa ơn cứu độ.”
Sau đây là nội dung đoạn video này:

noi tieng

Chuyển ngữ: Lợi Nguyễn SJ

Nguồn: Vatican Radio