Niền Vui Khám Phá (Phần 01)

01. ĐHY Phanxicô Nguyễn Văn Thuận với Giới Trẻ 

02. Chúa Nhật Phục Sinh

03. Chuông Nhà Thờ Đức Bà-Sài Gòn. (Bells of The Sai Gon Notre Dame Cathedral Basilica)

04. Bộ Giáo Luật

05. Lời thì thầm của linh mục

06. Giúp nhớ Tân Ước

07. Ai là tác giả chuỗi Mân Côi?