Nhớ lại Lời Chúa

Nhớ lại Lời Chúa
(CN III Mùa Chay 8.3.15)

 

Năm phụng vụ nào cũng vậy, chúng ta cũng đều có mùa Chay. Và có lẽ hầu hết tất cả chúng ta đây đều biết mục đích của mùa Chay là sám hối canh tân đời sống và chuẩn bị cho Lễ Phục sinh. Mà để sám hối và canh tân đời sống, chúng ta cần phải nhìn lại mình, hay dân gian chúng ta thường gọi là xét mình, sau đó đến tòa giải tội xin ơn tha thứ của Chúa, và nhất là quyết tâm sống tốt hơn, từ bỏ lối sống cũ, lối sống tội lỗi, mà quay về với Chúa sống đời sống mới trong ân sủng và bình an. Và để làm được điều đó chúng ta cần Lời Chúa soi dẫn, Lời Chúa như một tấm gương cho ta soi mình vào và nhận biết đâu là đúng là sai, đâu là tốt là xấu. Bài Tin mừng chúng ta vừa nghe hôm nay như một lời nhắc nhớ của Chúa dành cho mỗi chúng ta: hãy yêu mến, lắng nghe và đặc biệt là ghi nhớ Lời Chúa trong lòng, vì chính việc chúng ta nhớ Lời Chúa sẽ giúp chúng ta hoán cải tâm hồn.

 

Có 2 chỗ trong Tin mừng hôm nay nói về sự nhớ lại Lời Chúa: 1. Khi thấy Chúa Giêsu xua đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền Thờ, thì các môn đệ Chúa đã nhớ lại Lời Chúa đã từng ghi trong Sách Thánh: vì nhiệt tâm nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân; 2. Sau này, khi Chúa Giêsu phục sinh sau 3 ngày an táng trong mồ, các môn đệ mới nhớ lại những lời Chúa đã nói về việc phá hủy Đền Thờ và sau 3 ngày Người sẽ xây dựng lại.

 

Khi có Lời Chúa soi sáng, chúng ta mới nhận biết và hiểu được chính bản thân mình cũng như người khác. Nếu các môn đệ không chịu học hỏi và suy gẫm Lời Chúa thì làm sao các ông có thể nhớ lại Lời Chúa được? Đối với người Do thái lúc bấy giờ, việc buôn bán hay đổi tiền ở Đền Thờ là hết sức bình thường. Chiên, bò, bồ câu được bày bán là để các tín hữu tiện mua trước khi vào dâng của lễ, còn đổi tiền là vì để tiến dâng Thiên Chúa, họ phải sử dụng một loại tiền khác thanh sạch, không bị ô uế, chứ không dùng tiền của chế độ Lamã đô hộ đang cho lưu hành được. Nếu các môn đệ không học biết Lời Chúa, chắc chắn các ông sẽ nghĩ tiêu cực về Thầy mình khi có hành động nổi xung như vậy. Chúa là Thầy là Chúa mà sao dữ dằn vậy, khác hẳn ngày thường: Chúa rất hiền lành và nhân hậu cơ mà! May thay, các ông đã không nghĩ xấu cho Chúa, nhờ đã nhớ lại Lời Sách Thánh: chỉ vì nhiệt tâm lo cho Đền Thờ Thiên Chúa mà Thầy mình đã phải làm mạnh như thế! Xét lại bản thân mình, có lẽ vì chúng ta không nhớ Lời Chúa nên rất nhiều lần trong cuộc sống chúng ta đã phán xét nhau, nghĩ xấu cho nhau, thậm chí nói xấu nhau, chúng ta thường có xu hướng diễn dịch rất tiêu cực khi nhìn thấy hành động của người khác, đặc biệt là những hành động không nằm trong tiêu chuẩn đánh giá chủ quan của mình.

 

Sau khi Chúa sống lại, các môn đệ cũng đã hiểu ra những gì Chúa Giêsu đã nói, nhờ vẫn nhớ những gì Thầy mình đã tuyên bố với mọi người: Cứ phá hủy Đền Thờ này đi, nội trong 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Vậy mới thấy, trong cuộc sống, khi một điều gì đó xảy đến cho chúng ta, có thể chúng ta không thể hiểu ngay được, nhưng mãi đến sau này ta mới hiểu được nhờ Lời Chúa soi sáng. Ta cứ thường hay trách Chúa sao lại để chuyện này xảy đến với con, chuyện nọ xảy đến cho gia đình con, mà không chịu kiên nhẫn chờ đợi, rồi Chúa sẽ cho mình hiểu biết được những gì đã xảy ra nhờ gắn bó cầu nguyện với Chúa nhiều, nhờ lắng nghe, học hỏi, và nhớ lại Lời Chúa.

 

Trong Bài đọc 1, chúng ta cũng được nghe lại bản Giao ước Sinai mà Thiên Chúa đã kí kết với Dân Người, chắc điều đó đã làm quý obace nhớ lại Mười Điều Răn phải không nào? Có lẽ hầu hết chúng ta đã quen với cách chuẩn bị xét mình xưng tội, chúng ta thường xét mình theo 10 điều răn. Có nhớ, có thuộc Lời Chúa, cụ thể ở đây là 10 Điều răn, thì ta mới xét mình được chứ! Và chính Lời Chúa là Lời ban sự sống đời đời cho ta. Sống theo Lời Chúa là bảo đảm cho ơn cứu độ muôn đời. Bỏ Lời Chúa ngoài tai, không ghi tâm khắc cốt Lời Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ đi vào con đường diệt vong, vào cái chết muôn đời. Chọn Chúa và quyết tâm sống theo Lời Chúa dạy là ta chọn sự sống đời đời. Lời Chúa dạy khôn ngoan cho ta, một sự khôn ngoan không như sự khôn ngoan của thế gian, như trong bài đọc II đã nói, bởi thế gian coi thập giá là ô nhục, là điên rồ, nhưng đối với chúng ta, những người tin vào Chúa Giêsu Kitô, thập giá lại là sự khôn ngoan tuyệt vời của Thiên Chúa. Không phải Thiên Chúa không đủ quyền năng để bước qua thập giá, nhưng chính Ngài đã tự nguyện đi vào con đường thập giá vì chúng ta, Ngài đã không cố gạt bỏ thập giá đau khổ ra khỏi cuộc sống nhưng Ngài đã chọn sống với đau khổ để yêu thương, cảm thông và cứu độ con người chúng ta.

 

Tóm lại, Chúa mời gọi mỗi chúng ta hôm nay, hãy lắng nghe và nhớ Lời Chúa, bởi chính nhờ Lời Chúa mà ta được biến đổi, ta được sống một đời sống mới. Nhớ Lời Chúa, ta sẽ không phán xét, không nghĩ xấu hoặc nói xấu anh chị em mình mà sẽ yêu thương và nhân hậu với nhau hơn, ta sẽ kiên nhẫn và bình an hơn trong cuộc sống đầy biến động và bấp bênh này, và nhất là ta sẽ tin tưởng, cậy trông và phó thác nơi Thiên Chúa nhiều hơn. Cho dù biết cuộc đời lắm nỗi gian truân và đường đời là đường thập giá, ta vẫn cứ bước đi cho tới cùng theo chân Thầy Giêsu, Chúa chúng ta, vì biết rằng cuối cùng rồi chúng ta sẽ đến bến bờ Phục sinh đầy hy vọng.

 

Pt. Vui Chứng Nhân.