Nhật ký Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình – Ngày thứ tám

 

WHĐ (16.10.2014) – Ngày 15-10, các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục ngoại thường về gia đình (THĐ) bước sang ngày họp nhóm thứ hai. 191 nghị phụ thảo luận tại 10 nhóm.

Hai nhóm sử dụng tiếng Ý do hai Đức hồng y Filoni (Italia) và Bagnasco (Italia) điều hành. Hai Đức Tổng giám mục Menichelli (Italia) và Fisichella (Italia) làm đại diện tường trình.

Hai nhóm sử dụng tiếng Pháp do hai Đức hồng y Sarah (Ghinê) và Schönborn (Áo) điều hành. Đức Tổng giám mục Leonard (Bỉ) và linh mục dòng Tên Dumortier (Pháp) làm đại diện tường trình.

Hai nhóm sử dụng tiếng Tây Ban Nha do hai Đức hồng y Robles Ortega (Mexico) và Sistach (Tây Ban Nha) điều hành. Hai Đức Tổng giám mục Castro Quiroga (Colombia) và Valenzuela Nuñez (Guatemala) làm đại diện tường trình.

Ba nhóm sử dụng tiếng Anh do hai Đức hồng y Burke (Hoa Kỳ), Napier (Nam Phi) và Đức Tổng giám mục Kurtz (Hoa Kỳ) điều hành. Các Đức Tổng giám mục Dew (New Zealand), Martin (Ireland) và Brislin (Nam Phi) làm đại diện tường trình.

Các nghị phụ tiếp tục bàn thảo sâu rộng về Tài liệu làm việc (Instrumentum Laboris), đặc biệt về những ý kiến của các nghị phụ tại các phiên họp khoáng đại của giai đoạn một, được đúc kết trong Bản Tường trình đúc kết thảo luận (Relatio post disceptationem) hiện đang được dư luận trong và ngoài Giáo hội rất quan tâm.

Tại cuộc họp báo thường lệ vào trưa thứ Tư 15-10, do cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh, điều hành, với sự tham dự của ba đại diện ba nhóm ngôn ngữ: Đức Tổng giám mục Joseph Kurtz (Hoa Kỳ), điều hành một nhóm tiếng Anh; Đức hồng y Lluis Martinez Sistach (Tây Ban Nha), điều hành một nhóm tiếng Tây Ban Nha, và Đức Tổng giám mục Rino Fisichella (Italia) đại diện tường trình một nhóm tiếng Ý.

Đức Tổng giám mục Joseph Kurtz phát biểu với báo chí về ba đóng góp của nhóm cho Bản Tường trình đúc kết thảo luận:

“Thứ nhất, phải làm nổi bật những chứng từ quan trọng của các gia đình ngày nay là tình yêu và sự hy sinh… Thứ hai, cần bảo đảm rằng chúng ta vẫn nói bằng ngôn ngữ đón chào và nói bằng trái tim… Thứ ba, phương pháp tiếp cận mục vụ của chúng ta được đặt trên vẻ đẹp của Thánh Kinh và giáo huấn của Hội Thánh”.

Đức Tổng giám mục Rino Fisichella cho biết nhóm của ngài mong muốn Giáo hội thể hiện sự minh bạch trong tiến trình xem xét việc tiêu hôn, là không nhận thù lao và không phải chỉ tiến hành các thủ tục cho những ai có khả năng trả tiền. Một vấn đề quan trọng khác: Giáo hội đừng quên phần đông những người xin con nuôi chỉ vì họ không thể có con, nhận con nuôi là một cách thể hiện tình yêu của họ.

Tại cuộc họp báo, ba vị điều hành các nhóm nhấn mạnh bầu khí thảo luận toát lên tinh thần “hiệp thông, huynh đệ và nhiệt tâm mục vụ”.

Một số nhà báo đặt câu hỏi có chăng những tác động của các nhóm vận động hành lang quy tụ về Roma trong những ngày này, cố gây ảnh hưởng lên các nghị phụ và các phiên họp. Các vị chủ tọa cuộc họp báo trả lời bằng cách nhấn mạnh: Những nội dung thảo luận tại THĐ này sẽ còn được tiếp tục tại các giáo phận trên toàn thế giới trong suốt một năm, đến khi diễn ra THĐ thường lệ khóa 14, với chủ đề “Ơn gọi và sứ vụ của gia đình trong Giáo hội và trong thế giới hiện nay”, được tiến hànhtại Vatican từ ngày 04 đến ngày 25 tháng Mười 2015.

 

Thành Thi