Nhạc cầu nguyện Gia đình cầu nguyện núi Đức Mẹ Nhà thờ Huyện Sỹ

01_Cầu cho Cha Mẹ 2 

02_Cầu xin Chúa Thánh Thần 

03_Chúa là con đường 

04_Có bao giờ 

05_Giọt lệ thống hối 

06_Hãy trở về 

07_ Kinh chiều 

08_Kinh Lòng thương xót 1 

09_Kinh tin kính 

10_Lòng con thảo 

11_Lòng thương xót 

12_Mẹ đẹp tươi 

13_Niềm xác tín của con 

14_Sám hối 3 

15_Thánh Tâm Chúa Giêsu 

16_Tiếng gọi Fatima 

17_Tôn vinh Lòng thương xót Chúa 

18_Trên đường về quê 

19_Trung kiên cho Mẹ 

20_Xin ngôi Ba