Người nữ trong đồng hành thiêng liêng

ROMA – Tờ báo Osservatore Romano số ra hôm 22/07/10 công bố một vài chia sẻ của bà Flaminia Giovanelli, nhân vật số ba trong Hội Đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình với chức danh Phó Tổng Thư Ký, về vai trò của phụ nữ trong đồng hành thiêng liêng.

Theo bà, hình ảnh sinh động nhất về Giáo Hội đó là hình ảnh Cố Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Mẹ Têrêsa đang cầm tay nhau.

Minh họa tiếp về hình ảnh này, người phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm vào vị trí hàng đầu trong cơ quan Tòa Thánh cho rằng các nữ tu trong hội dòng của mình ở mọi cấp bậc khác nhau đều có những vai trò phi thường không những trong việc thực hành bác ái, mà còn trong quản lý những di sản, tổ chức học đường và bệnh viện, đặc biệt là trong đồng hành thiêng liêng.

Bà nhận thấy rằng có mối liên hệ mật thiết giữa đồng hành thiêng liêng và bí tích giao hòa trong đời sống Kitô giáo: « Nếu việc lãnh nhận bí tích hòa giải là căn tính của Kitô hữu vì được giao hòa với Thiên Chúa, thì đồng hành thiêng liêng lại có tầm quan trọng nền tảng trong đời sống… ».

Flaminia Giovanelli cũng thuyết phục rằng chúng ta vốn cần sự giúp đỡ của một người để « nhận biết và làm cho vững chắc thêm kế hoạch mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta ». Sự trợ giúp này thường hay đến từ phụ nữ vì « sự nhạy bén và cảm tính là đặc thù của người nữ ».

Đánh giá về vai trò của người phụ nữ trong Phủ Giáo Hoàng, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, trong qua khứ đã đề cập đến vấn đề này. Về phần mình, bản thân làm việc tại Hội Đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình từ năm 1974 đến nay, nữ chuyên viên Flaminia Giovanelli nhấn mạnh: « Trong công việc, tôi đã luôn có cảm giác rằng những ý kiến của tôi thường được chú ý tới, bởi vì đó là những ý kiến của một phụ nữ, mang tính bổ túc và cần thiết cho việc phán đoán khách quan về những câu hỏi mà tôi đã được chất vấn ».

Flaminia Giovanelli sinh ngày 24 tháng Năm năm 1948 tại Roma. Bà có văn bằng về Khoa Học Chính Trị của trường đại học Roma và văn bằng Khoa Học Tôn Giáo của Đại Học Gregorio.

Lm. Giuse Vũ Tiến Tặng