Ngày thứ Sáu Tuần Thánh đến sớm với bà cụ chủ tiệm bán hoa cưới ở Washington

Một thẩm phán ở bang Washington đã phán quyết rằng một người Công Giáo chủ tiệm bán hoa cưới đã vi phạm luật chống phân biệt đối xử của tiểu bang khi bà từ chối không nhận đơn đặt hàng của một đám cưới đồng tính.

 

  

 Ngày thứ Sáu Tuần Thánh đến sớm với bà cụ chủ tiệm bán hoa cưới ở Washington-BarronelleStutzman

 

Thông tấn xã AP tóm tắt phán quyết của toà án Mỹ nói rằng vị thẩm phán truyền rằng bà cụ 70 tuổi, Barronelle Stutzman, đã phạm luật vì theo ông “Tu chính án Thứ Nhất bảo vệ niềm tin tôn giáo, nhưng không nhất thiết bảo vệ những hành động dựa trên những niềm tin ấy.” 

Luật sư của bà cụ Stutzman nói: 

“Thông điệp của phán quyết này là không thể nhầm lẫn: cái chính phủ này sẵn sàng ra đòn tàn bạo làm tiêu tùng cá nhân và doanh nghiệp của bạn nếu bạn không giúp người ta ăn mừng hôn nhân đồng tính”

Đặng Tự Do