Ngày thứ nhất trong chuyến tông du Brazil của ĐTC Phanxicô