Ngày thứ hai của Công nghị ngoại thường Hồng Y đoàn

VATICAN. Chiều ngày 13-2-2015, Công nghị ngoại thường của Hồng y đoàn đã kết thúc sau hai ngày nhóm họp dưới quyền chủ tọa của Đức Thánh Cha và với sự tham dự của 164 Hồng y, kể cả 20 Hồng y tân cử.

 

Trong cuộc họp báo trưa ngày 13-2-2015, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết trong ngày đầu tiên 12-2, sau bài tường trình của vị điều hợp và tổng thư ký Hội đồng 9 Hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha, đã có 40 Hồng y – 12 vị ban sáng và 28 vị ban chiều, lên tiếng phát biểu về các vấn đề khác nhau liên quan đến dự án cải tổ các cơ quan trung ương Tòa Thánh, đặc biệt là tương quan giữa Tòa Thánh và các Giáo Hội địa phương.

 

Một số HY kêu gọi đẩy mạnh tiến trình tản quyền về địa phương, những gì giáo phận và HĐGM có thể làm được, thì nên tản quyền về địa phương theo nguyên tắc phụ đới. Nhưng cũng có một số HY khác đề cao vai trò của Tòa Thánh, nâng đỡ các Giáo Hội địa phương yếu, để các Giáo Hội này đỡ chịu sức ép từ các phía khác, kể cả từ các Giáo Hội “giầu mạnh”.

 

Một số ý kiến kêu gọi tăng cường sự hiệp thông và cộng tác giữa các cơ quan trung ương Tòa Thánh với nhau. Vai trò của Phủ Quốc vụ khanh cũng được đề cập tới, đặc biệt là trong các quan hệ của Tòa Thánh với quốc tế, và Phủ quốc vụ khanh giúp duy trì sự thống nhất lập trường và đường lối của Tòa Thánh trong các quan hệ quốc tế.

 

Một số phát biểu khác nói về trách nhiệm của giáo dân và vai trò, chỗ đứng của phụ nữ, kể cả ở các vị trí trách niệm trong các cơ quan trung ương Tòa Thánh.

 

Trong phiên họp sáng ngày 13-2-2015, có sự hiện diện của 164 Hồng Y (so với 165 vị ngày 12-2). Vấn đề được bàn tới nhiều, là kinh tế và các cơ quan kinh tế của Tòa Thánh.

 

ĐHY Georg Pell, Chủ tịch Văn phòng kinh tế mới được Đức Thánh Cha thành lập, đã lên tiếng giới thiệu hoạt động của cơ quan này, và tiếp đến, là giáo sư Zara người Malta, Phó điều hợp viên Hội đồng kinh tế gồm 8 HY và 7 giáo dân chuyên gia. Trước đó, ĐHY Reinhard Marx, TGM giáo phận Munich bên Đức, Chủ tịch của Hội đồng này cũng trình bày cho Hồng y đoàn về chức năng và hoạt động của Hội đồng.
Chủ tịch Viện giáo vụ (quen gọi là Ngân Hàng Vatican, IOR) đã trình bày về hiện tình cơ quan này và viễn tượng tương lai.

 

Các bài tường trình đó chiếm phần lớn thời giờ của khóa họp ban sáng. Sau đó, 18 Hồng y đã lên tiếng yêu cầu giải thích làm sáng tỏ hơn, một số điểm. Nhiều Hồng y đã đánh giá tích cực hoạt động của các cơ quan được trình bày.
Trong phiên họp ban chiều ngày 13-2, ĐHY Sean O’Malley, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ các trẻ em, đã tường trình cho các Hồng y về hoạt động của cơ quan này. Ủy ban đã nhóm phiên đầu tiên từ ngày 6 đến 8-2 vừa qua tại Vatican, và cho biết đã trình lên một số đề nghị để tăng cường chính sách bảo vệ trẻ em chống nạn lạm dụng tính dục trong môi trường Giáo Hội ở các nơi trên thế giới.

 

G. Trần Đức Anh OP

 

(Vatican 2015-02-13)