Ngày 25/12 : Ngôi Lời là ánh sáng thật

Bài Tin mừng của thánh lễ này trích từ những câu đầu tiên của Tin mừng theo thánh Gioan. Trong đoạn này, Đức Giêsu được mạc khải một danh xưng mới, đó là Ngôi Lời. Đọc danh xưng mới này trong ngôn ngữ tiếng Việt, chúng ta khám phá ra được vị trí và vai trò của Đức Giêsu : Ngài thuộc một Ngôi vị trong Ba Ngôi Thiên Chúa; Ngài là Ngôi vị duy nhất làm người và nói bằng ngôn ngữ loài người. Ngài nói về những mầu nhiệm cao sâu thuộc thiên giới. Ngài nói về Chúa Cha và Chúa Thánh Thần mà chỉ mình Ngài biết và được mạc khải cho những kẻ bé mọn như chính Ngài đã nói (x. Lc 10, 21). Như thế, Đức Giêsu không chỉ có nguồn gốc Do thái sinh bởi Đức Trinh nữ Maria mà nhất là nguồn gốc thiên tính của Ngài. Từ Thiên Đàng cao siêu và không ai đã lên đó, trừ Người Con (x. Ga 3, 13), mà hôm nay Ngài đã xuống thế làm người và ở cùng chúng ta. Ngài đã vâng lời Cha để đến trần gian. Sự vâng lời đã làm cho Ngài phải hạ mình và sống với nhân loại bất toàn, tội lỗi và nhiều khiếm khuyết. Nói cách đơn sơ dễ hiểu. Ngài như một hoàng tử đang sống trong cung điện nguy nga, lộng lẫy, hạnh phúc mà lại tự nguyện đến một chốn rừng hoang, thiếu thốn, khổ sở. So sánh như vậy giúp chúng ta hiểu phần nào sự hy sinh biết chừng nào của Con Thiên Chúa.
 
Không những thế, Ngài đến chốn nhân loại ‘hoang sơ’ này lại gặp phải nỗi khổ giống như những vùng đất xa xôi mà ở đó người ta cấm cách, bắt bớ. Chính Đức Giêsu đã kể cho chúng ta nghe dụ ngôn về người con được cha sai đến trông nom vườn nho (x. Mt 21, 33-43). Như thế, có sự khác nhau thật lớn giữa chốn Trời cao với nơi trần thế nơi Ngài đã làm người. Hơn thế nữa, thánh Gioan còn mạc khải thêm về vai trò của Đức Giêsu. Chúng ta tuyên xưng Chúa Cha là Đấng tạo thành trời đất muôn vật, nhưng ở đây thánh Gioan lại tỏ thêm cho chúng ta biết Chúa Con cũng cộng tác vào công trình sáng tạo này của Chúa Cha : Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Vậy là trong Cha có Con và trong Con có Cha. Mầu nhiệm này quá cao cả, mà phàm nhân chúng ta không thể hiểu thấu hết tất cả. Trong vai trò vào việc cùng sáng tạo, Ngài cũng là nguyên lý của sự sống: “Ðiều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại”.
 
Đức Giêsu cũng là ánh sáng. Chính Ngài đã tuyên bố : “Tôi là ánh sáng thế gian” (Ga 8, 12; 9, 5). Ngài cũng mời gọi chúng ta trở nên con cái của ánh sáng khi chúng ta tin vào Ngài là ánh sáng thật (x. Ga 12, 36). Ông Simeon cũng gọi Hài nhi Giêsu là ánh sáng chiếu soi mọi dân tộc và là vinh quang của Israen dân Chúa (x. Lc 2, 32). Thánh Mátthêu thì trích lại lời của ngôn sứ Isaia tiên báo về Đức Giêsu : “Ðoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi” (Mt 4, 16). Như vậy, Gioan đã tuyên xưng Đức Giêsu là ánh sáng, điều này hoàn toàn phù hợp với các ngôn sứ, các thánh sử nói về Ngài.
 
Ngôi Lời xuống thế làm người tên là Giêsu, đang nằm trong máng cỏ mà hôm nay cả Giáo Hội mừng lễ cách long trọng, trở thành một sáng kiến kỳ diệu và đầy yêu thương của Chúa Cha qua tác động của Chúa Thánh Thần. Một sáng kiến đem lại ân sủng cứu độ cho chúng ta, đem lại niềm vui cho cả nhân loại, nhưng vẫn còn nhiều người chưa tin nhận, có khi còn xúc phạm, hay chỉ nhìn nhận Ngài là một ngôn sứ, một vĩ nhân, một đấng thánh hơn một số thánh khác tí chút. Ý nghĩ hạn hẹp này nhắc nhở chúng ta đóng góp phần mình vào để chứng tỏ Đức Giêsu là Thiên Chúa đích thực. Ngài là Ngôi Lời làm Người, và như là Kinh tin kính chúng ta sắp tuyên xưng: Ngài là ánh sáng bởi ánh sáng, là Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật… đồng bản thể với Chúa Cha…
 
Xin Đức Giêsu là Ngôi Lời, mở lòng trí chúng con, những người bé mọn, để chúng con hiểu được các thuộc tính của Chúa. Amen.

Lm. Vinh sơn Đinh Minh Thỏa