Ngày 23 tháng 5 lễ phong chân phước cho Oscar Romero

Cựu Tổng Giám mục San Salvador Oscar Romero sẽ được phong chân phước vào ngày 23 tháng 5 tại quê nhà El Salvador. Đức Cha Vincenzo Paglia là thỉnh nguyện viên cho Đức Tổng Giám mục Romero, và ông tuyên bố ngày tháng trong chuyến thăm gần đây của ngài tới nước này.

 

  Ngày 23 tháng 5 lễ phong chân phước cho Oscar Romero 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên bố rằng Romero là một vị tử đạo vào tháng 2, mở đường cho việc phong chân phước chính thức của ngài.

 

 

Sinh năm 1917, Romero đã trở thành linh mục vào năm 1942. Ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục vào năm 1977. El Salvador đã bị xé nát bởi cuộc nội chiến vào thời điểm đó.

 

Đức Ông Delgado Acevedo, nguyên thư ký cho Đức Ông. Romero:

“Ngài chỉ là một giám mục bình thường của một giáo phận trong ba năm, nhưng vì bạo lực xảy ra trong nước, ít công việc được thực hiện.”

 

Thật vậy, đó là thời gian nguy hiểm là một nhà lãnh đạo trong Giáo Hội. Vị Giám mục 62 tuổi bị sát hại vào 24 tháng 3 năm 1980 sau khi ông hoàn thành bài giảng tại San Salvador.

 

Đức Ông Acevedo:

“Với những bài giảng chủ nhật của mình, ngài đã đề cập đến thực tế về những gì đã xảy ra ở các quốc gia trong tuần đó và chia sẻ ánh sáng của Tin Mừng. Bài giảng của ngài đôi khi kéo dài đến hai giờ đồng hồ. Và mọi người vui vẻ lắng nghe.”

 

Ngài được kỷ niệm rộng rãi trên khắp châu Mỹ Latin, đặc biệt là ở El Salvador.

 

Phong chân phước là bước cuối cùng trước khi phong thánh. Sau ngày 23 tháng 5, thỉnh nguyện viên phải chứng minh một phép lạ xảy ra qua lời cầu bầu của Romero để ngài để được phong thánh.

 

Jos. Tú Nạc, NMS