Nạn bắt trẻ em cầm súng chiến đấu lên đến mức cao nhất trong năm 2014

“Năm 2014 là năm tồi tệ nhất của kỷ nguyên hiện đại trong đó trẻ em được sử dụng như những người lính trong các cuộc xung đột vũ trang”, một đại diện Vatican đã tố cáo như trên trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc diễn ra hôm thứ Tư 25 Tháng Ba tại New York.

 “Chỉ tại Syria và Iraq mà thôi, chúng ta đã thấy có hơn 10,000 trẻ em bị buộc trở thành lính trẻ em và bị ép buộc phải bắn giết”. Đức Tổng Giám mục Bernard Auza, đại diện thường trực của Tòa Thánh tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, đã cho biết như trên trong một phiên họp về trẻ em trong các cuộc xung đột vũ trang.

 

Đức Tổng Giám Mục nói mặc dù đã có một sự đồng thuận quốc tế đối với việc ngăn cấm sử dụng trẻ em làm lính, các nhóm khủng bố và “các tổ chức phi nhà nước khác” đã và đang tiếp tục làm như thế.

 

Đức Tổng Giám mục Auza lưu ý rằng “Cộng đồng quốc tế đã có rất nhiều công cụ cần thiết để đương đầu với việc sử dụng binh lính trẻ em. Tuy nhiên, các quốc gia thiếu ý chí chính trị và lòng can đảm đạo đức để thực hiện các bước cần thiết nhằm giải quyết các thách đố này.”

 

(Đặng Tự Do, VCN 27.03.2015)