MƯU ĐỒ CỦA TAM ĐIỂM (3)

 
 

tamdiem3

21_Hãy gây chia rẽ giữa các Học viện Giáo hoàng, bằng cách đó, chính quyền mới có thể trợ giúp cho họ.

Các bạn hãy đổi tên các Học viện mang tính tôn giáo bằng những tên trần tục để cho giống các trường khác. Thí dụ, thay vì “Trường Đức Mẹ Vô Nhiễm”, hãy đổi thành “Trường Tân Tiến”.

Các bạn hãy thành lập Văn phòng Đại kết trong các Giáo phận và hãy để cho người Tin Lành kiểm soát.

Các bạn hãy ngăn cấm những lời cầu nguyện cho Giáo hoàng và những lời cầu xin lên Đức Trinh Nữ, vì những lời cầu đó phá vỡ đại kết.

Hãy công bố rằng các Đấng bản quyền có thẩm quyền giải quyết mọi sự.

Hãy cho mọi người biết rằng Giáo hoàng chỉ là một nhân vật biểu trưng mà thôi.

Hãy giải thích cho giáo dân thấy rằng giáo huấn của Giáo hoàng chỉ nhằm mục đích bồi dưỡng những cuộc học hỏi, ngoài ra chẳng có gì quan trọng cả.

 

22.- Hãy chống lại quyền lực của Giáo hoàng bằng cách đặt một giới hạn về tuổi tác cho sứ mệnh của ngài.

Hãy từ từ làm giảm uy quyền của Giáo hoàng. Hãy giải thích cho mọi người biết rằng, các bạn muốn bảo vệ Giáo hoàng bằng việc làm thực tiển đó.

 

23.- Các bạn hãy can đảm lên, hãy làm giảm uy thế của Giáo hoàng bằng cách thành lập các Hội Đồng Giám muc. Vị Giáo hoàng chỉ còn là một gương mặt đại diện như tại nước Anh, nơi mà Thượng và Hạ viện điều khiển và ra lệnh cho Nữ Hoàng.

Sau đó các bạn làm giảm quyền lực của các Giám mục, hầu tạo nên một định chế mà các Hôi đồng linh mục có đủ khả năng.

Tương tự, các bạn hãy nói cho các linh mục cũng cùng một

quan tâm như thế.

Sau cùng, hãy làm giảm uy quyền của linh mục, bằng cách thiết lập các Hội đồng giáo dân nhằm khống chế các linh mục. Bằng cách đó nảy sinh một đố kỵ trực tiếp, đến mức các Hồng Y phải lìa bỏ Giáo hội và Giáo hội sẽ trở nên bình đẳng…Đó là Giáo Hội mới.[21]

 

Hãy giảm thiểu ơn gọi linh mục và làm cho giáo dân đừng tôn kính và sở hãi các linh mục.

Tai tiếng công khai của một linh mục sẽ gây tổn hại cho hàng ngàn ơn gọi.

Hãy ca ngợi các linh mục dám bỏ nhiệm vụ của mình để theo đuổi một người đàn bà. Hãy coi các vị ấy như người anh hùng.

Hãy tôn vinh các linh mục khô khan nguội lạnh như là những vị tử đạo thực sự. Hãy kinh nể các linh mục bị bề trên áp bức về một điểm nào đó, đến nổi các ngài không còn có thể chịu đựng thêm được nữa.

Khi có anh em Tam Điểm của chúng ta trong hàng ngũ linh mục mắc phải gương mù gương xấu ai cũng biết, thì cũng kết án gương xấu đó.

Hãy độ lượng khoan dung đối với các linh mục đang sống trong tình trạng đồng tính luyến ái. Hãy nói cho dân chúng biết rằng các linh mục đau khổ lắm vì cảnh cô đơn.

 

25.- Hãy đóng của các nhà thờ vì thiếu linh mục chăm sóc.

Hãy giải thích cho mọi người biết rằng, làm như thế lại vừa tốt đẹp lại vừa tiết kiệm được tiền bạc. Hãy giải thích cho mọi người biết rằng Thiên Chúa lắng nghe lời cầu nguyện ở khắp nơi. Bằng cách đó, người ta sẽ thấy các nhà thờ là lãng phí.

Hãy ưu tiên đóng cửa các nhà thờ nào vẫn cử hành những việc đạo đức truyền thống [22].

 

26.- Hãy dùng các Hội đồng Giáo xứ và các linh mục yếu đức tin bị lên án, hay những linh mục dễ dàng chối bỏ việc Đức Mẹ hiện ra và các phép lạ hiển nhiên[23], đặc biệt chối bỏ Đức Tổng Thần Micae. Hãy xác quyết rằng Công Đồng Vatican II không hề chấp nhận điều nào như vậy.

Hãy kêu gọi những ai tin theo mặc khải tư[24] thì hãy bất phục tùng Giáo quyền. Hãy chỉ cho người ta thấy những kẻ thị kiến thần bí đều là những kẻ bất phục tùng Giáo quyền.

Hãy làm mất uy tín những người đó, cho tới khi nào không còn ai quan tâm tới sứ điệp của họ nữa [25].

 

27.- Hãy tuyển chọn một phản Giáo hoàng. Hãy quả quyết rằng những người Tin Lành cũng như Do Thái đều được đưa vào Giáo hội.

Một phản Giáo hoàng có thể được bầu chọn nếu quyền đầu phiếu được trao vào tay các Giám mục. như vậy sẽ có rất nhiều phản Giáo hoàng được bầu chọn, nhưng chỉ có một Giáo hoàng được đăng quang theo thỏa ước.

Hãy xác quyết rằng vị Giáo hoàng thật đã chết.

 

28.- Hãy loại bỏ việc xưng tội trước khi rước lễ đối với trẻ em học lớp một, như thế khi chúng lên lớp cao hơn thì chúng sẽ khinh thường việc xưng tội. Và như vậy việc xưng tội không còn nữa. Hãy âm thầm cổ võ việc xưng tội và giải tội tập thể. Hãy giải thích cho giáo dân biết rằng sở dĩ làm

như vậy là vì thiếu linh mục.

 

29.- Hãy giao cho phụ nữ và các giáo dân tầm thường nhiệm vụ cho rước lễ. Hãy cho rước lễ trên tay như người Tin Lành, thay vì trên lưỡi. Hãy giải thích rằng Đức Kitô cũng đã làm như vậy [26].

Các bạn hãy lấy một vài bánh thánh để chúng ta dâng lễ đen (la messe noire) trong các đền thờ [27]của chúng ta.

Thay vì cho rước lễ từng người, các bạn hãy phân phối chén đựng bánh không truyền phép để có thể đưa về nhà. Các bạn hãy giải thích cho họ rằng nhờ cách đó mà họ giữ được ơn Chúa trong cuộc sống mỗi ngày.

Hãy đặt những người máy tự động cho rước lễ, và xem những người máy đó là những nhà tạm.

Hãy bảo cho mọi người biết rằng những cử chỉ trao ban bình an có thể thay đổi. Hãy khuyên mọi người nên đi lại giao lưu trong nhà thờ khi trao bình an. Hãy giải thích rằng Giêsu cũng đi chỗ này chỗ nọ để chào các môn đệ. Không cần phải cầm lòng cầm trí trong những lúc như thế. Linh mục

phải quay lưng lại với Thánh Thể khi trao ban bình an cho

cộng đoàn [28].

 

30.- Sau khi bầu chọn phản Giáo hoàng, hãy giải tán Hội đồng Giám Mục, Hội đồng linh mục và ban cố vấn giáo xứ.

Hãy cấm mọi tu sĩ bàn tán những quy định mới này nếu không có phép.

Hãy giải thích Giêsu yêu thương sự khiêm tốn và ghét những ai khao khát danh vọng [29].

Hãy lên án những ai hay thác mắc về tội bất phục tùng Giáo

quyền.

Hãy khuyến khích người ta đừng vâng phục Chúa.

Hãy bảo mọi người phải vâng phục Bề trên của mình trong Giáo hội [30].

 

 

Chú Thích:

[21] Đọc quyển “Đạo Công giáo sắp tận số” của Jean Delumeau.

 

[22] Việc đạo đức truyền thống công giáo từ ngàn xưa đối với Bí tích Thánh Thể làm cho ma quỷ sợ hãi. Tam điểm chính là công cụ của satan, như Đức Mẹ nói trong thông điệp La Salette.

 

[23] Tại các nước vô thần hoặc các nhà báo vô thần, người ta lợi dụng các Giám mục, linh mục yếu đức tin, thỏa hiệp với thế gian, để các ngài lên tiếng chối bỏ các công cuộc Đức Mẹ hiện ra và các phép lạ hiển nhiên.

 

[24]- Về Mặc Khải Tư: Sắc chỉ của Thánh Bộ Tín lý và Đức tin A.A.S.58, 1186 ban hành ngày 29.12.1966, cho phép phổ biến các mặc khải tư mà không cần có phép in, miễn là nội dung không nghịch lại Đức tin và luân lý.

 – Công Đồng Vatican II, Hiến chế Lumen Gentium, đoạn 12 ghi rõ: “Hãy tỏ lòng biết ơn và lấy làm khích lệ mà đón nhận những đặc sủng phi thường, và đừng dập tắt Thần Khí, đừng khinh thường những lời tiên tri, hãy nghiên cứu kỹ từng điều và hãy giữ lấy những gì tốt lành”.

 – “Trong Chúa Kitô, Thiên Chúa đã nói mọi chuyện, nghĩa là Ngài cho ta biết đầy đủ mọi điều về Ngài. Do đó mặc khải nên hoàn hảo với Đức Kitô như đã ghi chép trong Tân Ước. Các mặc khải tư có thể và còn tiếp tục trong nhiều hình thức khác nhau: những thị kiến, lời cảnh cáo và các sứ điệp. Mặc khải tư là một ơn trợ giúp cho đức tin, và chỉ đáng tin khi dẫn đưa chính xác về Mặc Khải Chung đã được xác định. Các sứđiệp của mặc khải tư có thể là một trợ giúp có giá trị trong việc tìm hiểu về Phúc âm và

sống Lời Chúa cách tốt đẹp hơn ở một thời kỳ nhất định; mặc dầu không buộc phải sửdụng, nhưng không thể coi thường các sứ điệp ấy. (Đức Hồng Y J. Ratzinger, Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, nay là đương kim Giáo Hoàng Bênêdictô XVI)

 

[25] Những sứ điệp của Trời Cao được ban ra nhằm hoán cải thế giới, qua các vị thị kiến thần bí, xem ra có ảnh hưởng rất lớn đến đức tin chân chính, đến nổi cần phải hạuy tín của họ!

 

[26] Giao cho phụ nữ và giáo dân tầm thường nhiệm vụ cho rước lễ với mục đích tầm thường hóa Thánh Thể, cho nên đa số nam giáo dân thường hay có tâm lý ngại ngùng khi rước lễ trên lưỡi từ tay người nữ giáo dân, và ngược lại Chính bản thân các vị thừa tác viên Thánh Thể ngoại lệ cho rước lễ lại ăn mặc thường phục (bộ complet cà vạt cũng là áo thường dân chứ chưa phải là lễ phục phục vụ bàn thánh như các chú giúp lễ), từ hàng ghế giáo dân tiến lên cung thánh mở cửa Nhà tạm, kiệu Thánh Thể từ Nhà

Tạm đến bàn thờ, và chính họ rước lễ đứng và trên tay, ngay trên cung thánh, nêu gương trước mặt cộng đoàn, một cách nào đó là vô tình đi đúng kế đồ của Tam điểm!

Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã cầm và trao Bánh và Rượu đã hóa thành Mình và Máu Ngài cho 12 Tông đồ mà thôi , và họ đã nhận lấy từ tay Chúa Giêsu trao ban (không có Đức Mẹ, các người phụ nữ và bất cứ giáo dân nào trong Bữa Tiệc Ly Thánh đó), và Chúa truyền cho 12 Tông đồ hãy LÀM việc này mà nhớ đến Thầy. Cầm và làm ra Thánh Thể là nhiệm vụ đã được ủy thác cách riêng cho 12 Thừa tác viên đầu tiên, và các Ngài đã truyền lại cho đến ngày nay theo truyền thống công giáo. Chính vị chủ tế, dù là Đức Giáo Hoàng, khi cầm lấy Bánh Thánh và đưa vào miệng cũng phải hiểu là

các ngài đang nhận Bánh Thánh từ tay Chúa Giêsu là Chủ Tế đích thực trao cho. Bàn tay Giáo dân không được thánh hiến nên không được phép cầm Mình Thánh Chúa.( trừtrường hợp ngoại lệ cho rước lễ)

 

 

[27] Bàn thờ của Hội kín Tam điểm là một cô gái lõa thể.

 

[28] Sách lễ Rôma quy định chúc bình an một cách khiêm nhường và có chừng mục. Có linh mục chủ tế rời bàn thờ xuống dưới giáo dân bồng ẳm và ôm hôn các em bé và bắt tay cộng đoàn, cười đùa vui vẻ chẳng khác gì như trong một lễ hội.

 

[29] Ma quỷ rất tinh khôn thường che giấu trong những câu nói có vẻ nghiêm chỉnh đại loại như thế.

 

[30] Câu này đúng nếu Bề trên tin, yêu và sống đúng như ý Chúa muốn. Nhưng nếu Bề trên này yếu tin và có tinh thần thế tục của tam điểm hơn là tinh thần Phúc âm…thì sao? Thư của thánh Mac-xi-mi-li-a-nô Maria Kon-bê trong Kinh Sách Các Bài đọc, trang 537, NXB/Tp/ HCM 1999 viết: “Thực ra Bề trên cũng có thể lầm lẫn, nhưng không thể có chuyện chúng ta sống theo đức vâng phục mà lại vấp phải sai lầm. Một ngoại lệ duy nhất: chúng ta không phải vâng phục khi bề trên truyền làm một điều rõ ràng vi phạm

 

luật Chúa, dầu là một vi phạm rất nhỏ, vì lúc đó Bề trên không còn là người chuyển đạt ý Chúa một cách trung thực nữa”. Vâng phục quyền bính trần gian là đúng, nhưng trên hết phải kính sợ và vâng lời Thiên Chúa.