Mùng Một Tết: Kính thờ Đức Chúa Cha

Ngày mùng Một Tết
Is 65,17-21; Cl 3,12-17; Mt 6,25-34

Trong Kinh tin kính chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm quy chiếu tất cả đời sống đức tin của Kitô giáo: Chúa Cha là Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình; Chúa Con là Đấng cứu chuộc; Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa. Chính vì thế, trong những ngày đầu năm mới đón tết cổ truyền của dân tộc, Giáo Hội Việt Nam dành đặc biệt để kính thờ Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngày mồng một tết hôm nay, chúng ta kính thờ Thiên Chúa là Cha.1. Thiên Chúa là Cha

Chúng ta có thể nói Thiên Chúa là tất cả đời sống chúng ta, nhưng trên hết và căn bản nhất: Ngài là Cha của chúng ta.

Thiên Chúa là Cha chúng ta, có nghĩa là Người ban cho chúng ta điều căn bản nhất, đó chính là sự hiện hữu của chúng ta. Thiên Chúa đã sinh ra mỗi người chúng ta, cho chúng ta được làm người, được có mặt trên cuộc đời này, đúng như lời “Kinh Cám ơn” chúng ta thường đọc hằng ngày: “Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người…”.

Thiên Chúa là Cha chúng ta có nghĩa là Ngài đã cho chúng ta một số phận, một định mệnh cho cuộc đời chúng ta, và Ngài cũng ban cho chúng ta những phương tiện cần thiết để đạt được điều ấy. Qua đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đưa ra những hình ảnh cụ thể để minh hoạ cho điều đó: chim chóc trên trời hay hoa huệ ngoài đồng có vẻ như vô dụng là thế mà Chúa còn nuôi sống chúng, để chúng thực hiện số phận của mình. Bề ngoài chúng có vẻ vô tri, vô tích sự: không gieo, không gặt, không tích trữ, không làm lụng, không kéo sợi, nhưng chúng vẫn tồn tại để phục vụ cho số phận của chúng.

Thiên Chúa là Cha chúng ta cũng có nghĩa là Ngài làm chủ việc thực hiện định mệnh cho chúng ta. Chính Chúa đã ban cho bông hoa và chim chóc những số phận riêng, nên cũng chính Ngài sẽ chăm sóc chúng, huống hồ là chúng ta, Chúa đã cho chúng ta một định mệnh cao cả là được sống đời đời với Chúa, mà chẳng lẽ Chúa lại không chăm sóc chúng ta sao? Chính Chúa sẽ thực hiện định mệnh của chúng ta, nếu cần Ngài sẽ điều chỉnh và cứu vớt cho chúng ta được hoàn thành tốt đẹp. Thậm chí ngay cả sợi tóc trên đầu chúng ta cũng được Thiên Chúa quan tâm tới. Chúng ta có lo lắng cũng chẳng làm cho nó ra trắng hay đen được. Nếu Chúa đã quan tâm chăm sóc chúng ta tới từng ‘chân tơ kẽ tóc’ như vậy, thì chúng ta hãy tin rằng chỉ một mình Thiên Chúa có thể lo liệu và hướng dẫn cho cuộc đời chúng ta mà thôi.

2. Và chúng ta là con của Ngài.

Chúng ta có thể mang nhiều danh hiệu và chức vụ, ơn gọi và bậc sống… nhưng trên hết và căn bản nhất: chúng ta là con Thiên Chúa.

Là con có nghĩa là chúng ta mắc nợ Thiên Chúa rất nhiều điều, nhưng quan trọng nhất là sự hiện hữu của mình, vì chúng ta được sinh ra làm người, có mặt trên đời này đã, rồi mới có những sự phát triển khác. Chính vì thế, chúng ta có thể chối bỏ không nhìn nhận nhiều điều, nhưng không thể chối bỏ không nhìn nhận nguồn gốc của mình, vì không ai có mặt trên đời này mà không có nguồn gốc. Ai từ chối nguồn gốc của mình chính là không nhìn nhận sự có mặt của mình, là chối bỏ chính mình.
Là con có nghĩa là chúng ta không tự mình đặt ra định mệnh cho mình được, mà phải tiếp nhận từ Thiên Chúa và cùng với Ngài thực hiện định mệnh ấy: chúng ta lo lắng cho những nhu cầu trước mắt là điều đúng, như lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, lo cho thân thể lấy gì mà mặc, nhưng nó chỉ đúng khi những điều ấy cần thiết cho việc thực hiện định mệnh cuối cùng của đời mình. Tuy nhiên, người ta có thể lo cho những nhu cầu cuộc sống của mình không đúng cách, như khi lo cho chúng hơn mức cần thiết hay hơn cả những điều lẽ ra phải lo nhiều hơn, hoặc khi lo cho chúng một cách độc quyền như thể chỉ có mình thực hiện được và quên rằng Chúa mới là Đấng lo cho những nhu cầu cuộc sống chúng ta một cách chu đáo nhất: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn những thứ kia, Người sẽ thêm cho”.

Vậy trong ngày đầu năm mới này, chúng ta dâng Thánh lễ tạ ơn Chúa, và cầu xin Chúa ban cho cuộc sống chúng ta trong năm mới được mọi sự tốt đẹp. Chúng ta có thể có nhiều dự tính và nhiều điều phải lo lắng trong năm mới này. Nhưng trên hết và trước hết, chúng ta được mời gọi hãy sống mối tương quan với Thiên Chúa là Cha, một người Cha luôn yêu thương lo liệu và thực hiện cho con cái mình những điều tốt đẹp, và điều tốt đẹp nhất là lo cho chúng ta đạt được định mệnh cuối cùng của đời mình là được hưởng niềm vui, hạnh phúc của mùa xuân vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa.

Để được như thế, mỗi người chúng ta cần nhận ra và sống tâm tình một người con, thảo hiếu đối với Thiên Chúa là Cha trên trời. Chúng ta thể hiện lòng biết ơn Thiên Chúa là nguồn gốc sự sống của chúng ta, và hãy để cho Thiên Chúa lo lắng cho cuộc sống mỗi cá nhân cũng như gia đình chúng ta. Phần chúng ta chỉ mong sao sống đẹp lòng Chúa, chỉ lo “tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài”. Và như vậy, chúng ta sẽ tìm được niềm vui, hạnh phúc của mùa xuân ngay ở trần thế này, và nhất là mùa xuân vĩnh cửu ở đời sau. Amen.

Lm. GB. Vũ Quốc Đạt