Một Niềm Phó Thác – Sáng tác Lm Nhạc Sĩ Nguyễn Mộng Huỳnh – Trình Bày Ca Sĩ Như Ý