Mồng Ba Tết: Thánh hóa công việc làm ăn

Kính thờ Chúa Thánh Thần -Thánh hóa công việc làm ăn
St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25, 14-30
        
Mùa Xuân không chỉ là cảm hứng do sự chuyển đổi của mùa, của năm tháng, của thời tiết, vạn vật và lòng người. Mà mùa xuân còn nổi bật lên thật rực rỡ, thật huy hoàng, thanh cao và siêu thoát bắt nguồn từ nơi Thiên Chúa, bởi vì Chúa Thánh Thần chính là sự sống và Tình Yêu của Thiên Chúa đã chạm vào trần thế chúng ta. Trong đức tin, Xuân sẽ muôn đời mới, ngày nào cũng là một ngày mới, mùa Xuân với lòng thanh bình đầy phúc lộc của Chúa, người Kitô hữu là người đem chia sớt mùa Xuân và tình yêu của Thiên Chúa cho cả loài người.Trong những ngày đầu năm mới này, Giáo hội mời gọi chúng ta suy nghĩ về những ý nghĩa căn bản của cuộc đời mỗi người, như tôi sinh ra và sống trên cõi đời này để làm gì? Chết rồi sẽ ra sao? Từ đó giúp chúng ta định hướng lại cuộc sống của mình sao cho phù hợp với thánh ý Chúa.Nếu hiểu như thế thì Lời Chúa hôm nay là một bài học căn bản cho mỗi người chúng ta, vì nó giúp chúng ta biết được rằng chúng ta phải làm gì trong lúc chờ đợi ngày Chúa Kitô ngự đến.

Đoạn Tin mừng theo thánh Mát thêu chúng ta vừa nghe được gọi là “Dụ ngôn nén bạc”, Thiên Chúa trao cho mỗi người số nén bạc không đều nhau, kẻ nhiều người ít. Nhưng điều đó không quan trọng, mà quan trọng là cách mỗi người xử dụng nén bạc đó như thế nào? Bởi thế, người đã lãnh năm nén và người đã lãnh hai nén mà xử dụng tốt đều được thưởng như nhau, là được vào hưởng sự vui mừng của chủ. Cách xử dụng tốt những nén bạc là làm cho chúng sinh lời. Nhưng làm cho chúng sinh lời lại không hệ tại số lượng nén bạc được gia tăng, mà hệ tại tấm lòng của mỗi người tôi tớ: người ấy biết chủ tín nhiệm mình nên để đáp lại anh cũng hết lòng với chủ.

Như thế, câu chuyện cho thấy: sống trên đời này mỗi người chúng ta là một người quản lý của Chúa, và chúng ta phải sinh lời tuỳ theo số vốn Chúa ban, mà ở đây gọi là những nén bạc. Chúng ta cũng nên biết một nén bạc thời bấy giờ là 6 ngàn quan tiền, tương đương với 6 ngàn ngày công (tức là 15 năm tiền lương của một người). Như vậy, người lãnh ít nhất là một nén bạc cũng đã lãnh một số vốn rất lớn. Khi Thiên Chúa giao cho mỗi người một số vốn lớn như vậy thể hiện sự quảng đại và tin cậy vô bờ của Ngài.

Có lẽ chúng ta sẽ thắc mắc rằng số vốn đó là gì?  Theo cách hiểu của Thánh Kinh, thì số vốn những nén bạc là những ơn Chúa ban cho chúng ta một cách nhưng không. Tất cả chúng ta đều nhận được những ơn của Thiên Chúa. Các ơn trong lãnh vực tự nhiên: sự sống, sức khoẻ, tình yêu, tình bạn, công việc làm, gia đình, những tài năng rất đa dạng (thể thao, giải trí, nghệ thuật …), những khả năng chuyên môn… mà từ ngữ ngày nay chúng ta gọi là “có tài năng” hay những quỹ “phát triển tài năng”. Nhưng nhất là các ơn trong lãnh vực siêu nhiên: ơn đức tin, cậy, mến. Thời gian quản lý là cuộc đời mỗi người. Chúng ta quản lý những ơn này để chúng đóng góp xây dựng cho cuộc sống chung, làm cho nó trở nên hữu ích cho con người, dẫn đưa tới sự thành toàn là hạnh phúc Nước Trời.

Nếu hiểu số vốn những nén bạc là những ơn lành Chúa ban cho chúng ta như thế, thì quả thật Thiên Chúa đã giao cho chúng ta tất cả sự giầu có của Ngài. Về phần chúng ta, để đáp lại tình yêu và lòng tin cậy hải hà của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta cần phải có một thái độ đầy trách nhiệm xứng đáng với các ân huệ đã được lãnh nhận.

Đến đây có lẽ mỗi người chúng ta sẽ tự hỏi: vậy tôi phải xử dụng ơn Chúa nơi tôi thế nào, để được gọi là người quản lý “tốt lành và trung tín”? Hay nói theo ngôn ngữ nhà đạo chúng ta thường gọi là “phải dùng ơn Chúa thế nào cho nên”?

Khi ban mọi ơn lành cho chúng ta, Thiên Chúa muốn cho cuộc sống trần thế của chúng ta được hoàn thành tốt đẹp, theo nghĩa là nó dẫn đưa chúng ta đến hạnh phúc Nước Trời. Và Ngài đòi hỏi chúng ta phải xử dụng một cách có trách nhiệm và can đảm những ơn đã nhận được trong cuộc sống hằng ngày, mà chúng ta quen gọi là “thánh hoá cuộc sống hằng ngày”. Thánh hoá ở đây có nghĩa là thể hiện thánh ý Thiên Chúa trong cuộc sống mỗi ngày, được biểu lộ cho chúng ta qua những hoàn cảnh, biến cố xẩy ra nơi bản thân hay nơi người khác, và những đòi hỏi của chúng khiến chúng ta cảm thấy mình phải liên đới trách nhiệm.

Chúng ta có trách nhiệm phải chuẩn bị cho Nước Chúa đến bằng việc thánh hoá công ăn việc làm trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Và mỗi người phải chuẩn bị một cách tích cực, như những đầy tớ “ tốt lành và trung tín”, không được chôn giấu những nén bạc, nhưng phải biết làm cho sinh lời ra bằng cách tận dụng tất cả những ơn Chúa ban trong khả năng, địa vị, hoàn cảnh sống của chúng ta, và nhất là chia sẻ cho người khác ơn đức tin chúng ta đã lãnh nhận nhưng không, vì một đức tin chia sẻ là một đức tin sống động, đức tin được diễn tả ra bằng các việc làm bác ái yêu thương và phục vụ lẫn nhau. Có làm như vậy, chúng ta mới khỏi bị loại ra ngoài, mới mong được ân thưởng và chung hưởng hạnh phúc trong mùa xuân vĩnh cửu của Thiên Chúa. Amen.                

Lm. GB. Vũ Quốc Đạt