Màn trình diễn flashmob của các Đức Giám Mục tại ĐHGTTG Rio 2013