Kitô hữu được mời gọi để bảo vệ kỳ công sáng tạo của Thiên Chúa

Kitô hữu được mời gọi để bảo vệ kỳ công sáng tạo của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ sáng thứ Hai 09 tháng 02 tại nhà nguyện Santa Marta. Ngài cũng đề cập đến “cuộc tạo thành lần thứ hai”, được thực hiện bởi Chúa Giêsu khi Ngài “tái tạo” những gì đã bị hủy hoại bởi tội lỗi.

 Kitô hữu được mời gọi để bảo vệ kỳ công sáng tạo của Thiên Chúa


Thiên Chúa sáng tạo ra vũ trụ nhưng kỳ công sáng tạo không kết thúc ở đó, “Ngài tiếp tục củng cố những gì Ngài đã tạo thành.” Đó là ý chính trong bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô dựa trên bài đọc thứ Nhất trong sách Sáng Thế kể về công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng: “Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy một công trình sáng tạo khác của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu, Đấng đã đến để tái tạo những gì đã bị hủy hoại bởi tội lỗi.”

Chúng ta thấy Chúa Giêsu ở giữa dân chúng, và “những ai chạm vào Ngài đều được chữa khỏi”, đó là “sự tái tạo”. Kỳ công sáng tạo lần hai này còn tuyệt vời hơn so với công trình lần thứ nhất. Kỳ công sáng tạo lần thứ hai này thật tuyệt vời. “Cuối cùng, còn ‘một công việc khác’, là ‘sự bền đỗ trong đức tin’ mà trong đó Chúa Thánh Thần hoạt động.

“Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục hoạt động, và chúng ta tự hỏi xem mình sẽ đáp lại như thế nào đây trước kỳ công sáng tạo này của Thiên Chúa xuất phát từ tình yêu, vì Ngài hoạt động qua tình yêu. Đối với ‘cuộc tạo thành thứ nhất’, chúng ta phải đáp lại bằng trách nhiệm mà Chúa đã trao cho chúng ta: ‘Trái đất này là của các ngươi, hãy làm cho nó tăng trưởng’. Cả chúng ta phải có trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ trái đất, dưỡng nuôi công trình sáng tạo để trái đất tăng trưởng theo những quy luật của nó. Chúng ta là những người quản lý công trình sáng tạo chứ không phải là những chủ nhân ông.”

Đức Thánh Cha cảnh báo rằng chúng ta phải cẩn thận đừng để mình trở thành những chủ nhân ông của công trình sáng tạo, nhưng phải làm cho công trình sáng tạo tăng trưởng theo những quy luật của nó. Vì vậy, đáp trả đầu tiên trước kỳ công sáng tạo của Thiên Chúa là hãy trở thành những người bảo vệ công trình sáng tạo.

“Khi chúng ta nghe thấy người ta có những cuộc họp về bảo vệ thiên nhiên, chúng ta có thể nói: ‘Không, họ là thành viên đảng xanh!’ Không phải đâu, họ không phải là thành viên đảng xanh! Họ là các tín hữu Kitô! Đây phải là ‘phản ứng của chúng ta trước các ‘kỳ công sáng tạo đầu tiên’ của Thiên Chúa. Và cũng là trách nhiệm của chúng ta. Một Kitô hữu không bảo vệ thiên nhiên, không cho nó phát triển, là một Kitô hữu không quan tâm đến công việc của Thiên Chúa, một công việc nảy sinh từ tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Và phản ứng đầu tiên đối với kỳ công sáng tạo đầu tiên phải là bảo vệ thiên nhiên, làm cho nó phát triển “

Về “cuộc tạo thành thứ hai”, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta nhìn đến gương mặt của thánh Phaolô tông đồ. Thánh nhân khuyên chính chúng ta hãy “giao hòa cùng Thiên Chúa”, “đi vào con đường hòa giải nội tâm, hoà giải trong cộng đồng, vì giao hòa là công trình của Chúa Kitô. Và một lần nữa, khi nhắc lại những lời của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha nói chúng ta không nên âu lo là Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta, đang hoạt động trong chúng ta. Chúng tay phải tin vào Ba Ngôi Thiên Chúa: Ngôi Cha, Con và Thánh Thần.

Và cả ba ngôi đều tham gia vào công trình sáng tạo này, trong việc tái tạo này. Và đáp lại của chúng ta với Ba Ngôi là chúng ta hãy bảo vệ và nuôi dưỡng công trình sáng tạo, hãy để chính chúng ta hòa giải mỗi ngày với Chúa Giêsu, với Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô, mỗi ngày, và đừng lo buồn vì Chúa Thánh Thần trong ta, đừng tránh xa Ngài, Đấng làm chủ tâm hồn chúng ta, đồng hành với chúng ta, và làm cho chúng ta lớn lên”.

“Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng để hiểu rằng Ngài đang hoạt động và ban cho chúng ta ân sủng đáp lại cách thích đáng công trình tình yêu này.”
 

(Đặng Tự Do, VCN 13.02.2015)