Kinh Mân Côi – Đức Mẹ hiện ra với Thánh Đa Minh

ĐỨC MẸ HIỆN RA VỚI THÁNH ĐAMINH TẠI KHU RỪNG GẦN TOULOUSE, NƯỚC PHÁP, NĂM 1214

Chúng tôi chỉ lược trích lời thánh Louis De Monfort trong tác phẩm Huyền Nhiệm Kinh Mân Côi của ngài về lịch sử Kinh Mân Côi để chúng ta nhớ nguồn gốc và nhớ tại sao Chúa ban cho chúng ta Kinh Mân Côi.

“Từ khi Kinh Mân Côi được thành hình, chính yếu và căn bản, gồm Lời Cầu Nguyện của Chúa Kitô và Lời Thiên Sứ chào Mẹ Maria khi báo tin Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể, tức là Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng Maria. Đây là lời cầu nguyện được các tín hữu mộ mến sử dụng từ thời các thánh tông đồ tới nay.

“Tuy nhiên mãi tới năm 1214, Giáo Hội mới nhận được Kinh Mân Côi trong hình thức và cách chúng ta dùng hiện nay. Kinh Mân Côi được ban cho Giáo Hội qua thánh Đaminh, ngài đã được Đức Trinh Nữ dạy làm phương tiện cải hóa những người theo phái Albigense và các người tội lỗi khác.

“Tôi (thánh Louis de Monfort) xin kể cho các bạn nghe thánh Đaminh nhận được Kinh Mân Côi như thế nào, lịch sử này trong tác phẩm rất nổi danh ‘Tầm Quan Trọng và Sự Tuyệt Vời của Kinh Mân Côi’ của thánh Alan de la Roche. Thánh Đaminh thấy sức nặng do tội lỗi của dân chúng cản trở việc trở lại của những người phái Albigense, ngài lui vào khu rừng gần Toulouse để cầu nguyện suốt ba ngày đêm. Trong thời gian này thánh Đaminh không làm gì cả mà chỉ khóc và triệt để hãm mình đền tội ngõ hầu làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa Toàn Năng. Ngài hành xác quá sức đến độ kiệt lực, và sau cùng mê man bất tỉnh.

“Lúc này, Đức Mẹ, có ba thiên thần tháp tùng, hiện ra nói với thánh Đaminh:

‘Đaminh yêu dấu, con có biết Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh muốn dùng thứ khí cụ gì để cải đổi thế giới không?’

Thánh Đaminh đáp:

‘Lạy Đức Mẹ của con, Mẹ biết rõ hơn con nhiều vì kề bên Chúa Giêsu, Con Mẹ, Mẹ luôn là dụng cụ chính của ơn cứu độ chúng con.’

Đức Mẹ nói:

‘Mẹ muốn con biết, trong thứ chiến đấu này, mũi nhọn tấn kích luôn là Tầm Quan Trọng và Tuyệt Vời của Kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi là khối đá nền móng Tân Ước. Vì thế nếu con muốn đánh động được các linh hồn chai đá này và chiếm được chúng về với Thiên Chúa, con hãy rao giảng Kinh Mân Côi.’

“Ngay khi thánh Đaminh bắt đầu giảng tại Đại Thánh Đường, một trận bão lớn nổi lên, đất động, mặt trời tối đi, rất nhiều sấm sét khiến mọi người sợ hãi. Dân chúng hết sức xúc động khi nhìn lên tượng Đức Mẹ đặt tại nơi tráng lệ, người ta thấy cử chỉ Đức Mẹ kêu xin Chúa ngưng hình phạt nếu họ ăn năn trở lại, sửa đổi cuộc sống và tìm sự bảo vệ nơi Mẹ.

“Thiên Chúa muốn, qua những hiện tượng siêu nhiên này, truyền bá lòng mộ mến mới và phổ biến Kinh Mân Côi rộng rãi hơn.

“Sau cùng, nhờ lời cầu nguyện của thánh Đaminh, trận bão ngưng, và ngài tiếp tục giảng. Hết sức nồng nàn và hùng hồn, ngài giải thích sự quan trọng và giá trị Kinh Mân Côi khiến hầu hết mọi người ở Toulouse tiếp nhận Kinh Mân Côi và từ bỏ những tin tưởng sai trái của họ. Chỉ trong thời gian ngắn, cuộc cải đổi lớn lao được nhìn thấy tại thành phố này: dân chúng khởi đầu sống đời sống Kitô hữu và từ bỏ các tật xấu.”

Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nh