Hình Thánh lễ kính Thánh Giuse tại Nhà nguyện Lòng Chúa Thương Xót 19/3/2015

thanh-le-kinh-thanh-giuse-tai-nha-nguyen-lctx-hinh


Xin”click” lên hình để xem các hình trong album này