Hình Đức Hồng Y Fernando Filoni gặp gỡ Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Sài Gòn 25/1/2015

DHY Filoni-sai-gon

Xin Click vào đây để xem hình

Hình ảnh: http://huyha.net