Hình Dòng Camillô: Thánh lễ truyền chức linh mục lúc 9giờ00 ngày 17/8/2019

DSC_8625

DSC_8627

DSC_8643

DSC_8650

DSC_8660

DSC_8713

DSC_8734

DSC_8739

DSC_8784

DSC_8791

DSC_8839 - Copy

DSC_8914

Xin Click vào đây để xem thêm hình