Hình ảnh giáo xứ Đức Mẹ La Vang San Jose mừng lễ Phục Sinh và rửa tội tân tòng


Xem hình ảnh
Trong thánh lễ vọng Phục Sinh diễn ra vào tối thứ Sáu, LM chính xứ giáo xứ Đức Mẹ La Vang San Jose đã cử hành bí tích rửa tội cho các anh chị
Đặng Văn Linh