Gươm và hoa hồng

Đối với những người sống dấn thân theo Chúa hay dấn thân loan Tin Mừng thì khí cụ để rao truyền sứ điệp ơn cứu độ là một điều vô cùng quan trọng. Với tinh thần đó, bài viết này xin nêu nên hai khí cụ quan trọng trong việc rao truyền Lời Chúa, quảng bá Lời Chúa đến với mọi người như tiêu đề bài viết, “Gươm và hoa hồng” – “Gươm” ở đây tượng trưng cho Lời Chúa, “Hoa hồng” tượng trưng cho tình yêu, vẻ đẹp của tâm hồn.

 

Trước hết, xin bàn luận về sức mạnh  của “Gươm” là Lời của Thiên Chúa.

 

Thật vậy, đối với những người sống đời tận hiến thì Kinh Thánh là Lời của Thiên Chúa là trang bị cần thiết bậc nhất, không thể thiếu được trong hành trình bước đi theo Chúa. Chúng ta cùng nghe Lời Chúa tuyên sấm trong thư thứ 2 của thánh Phao-lô gửi cho tín hữu Ti-mô-thê, “16 Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính.17 Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành.” (II Ti-mô-thê 3:16-17) – Theo nguyên bản tiếng Hy-lạp thì từ “linh hứng” cũng có nghĩa là “hà hơi” và như vậy khi ta nghe “Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều bởi Thiên Chúa hà hơi vào…” – thì Lời Chúa quả thật là rất sống động và linh nghiệm phải không bạn?

 

Kinh Thánh tuyên bố chúng ta được cứu độ là bởi Đức Tin của chúng ta đặt nơi Thiên Chúa tức là khi chúng ta đặt niềm tin chân thật nơi Thiên Chúa Hằng Sống và Đức Tin ấy có được khi Lời Chúa được rao giảng. Thật vậy, chúng ta cùng đọc thư của thánh Phao-lô gửi cho tín hữu Ê-phê-sô,

 

8 Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa” (Ê-phê-sô 2:8)

 

Và trong thư Rô-ma, “17 Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Ki-tô.” (Rô-ma 10:17)

 

Như vậy, chính Kinh Thánh tuyên bố rằng chúng ta được cứu độ  là bởi ơn huệ của Thiên Chúa và bởi đức tin chân thật đặt nơi Ngài và đức tin ấy có được khi người ta nghe công bố lời Đức Ki-tô là Lời ban sự sống.

 

Và Lời của Thiên Chúa thì vô cùng linh nghiệm, chẳng hạn chúng ta cùng đọc trong thư Do Thái,

 

12 Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người.13 Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ.” (Do Thái 4:12-13)

 

Hay như chúng ta cùng đọc trong thư Ê-phê-sô,

17 Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa.” (Ê-phê-sô  6:17)

 

Như vậy chính Kinh Thánh tuyên bố rằng “Gươm của Thần Khí” là Lời Thiên Chúa và gươm ấy sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi và tất cả những gì hiện hữu trong linh hồn con người đều trần trụi phơi bày trước Lời Chúa là Lời Hằng Sống và hữu hiệu để hoán cải tội nhân và mưu  ích ơn cứu độ cho tha nhân.

 

Tiếp theo chúng ta cùng bàn về chủ đề “Hoa hồng”- tượng trưng cho tình yêu hay  vẻ đẹp của tâm  hồn.

 

Có một vị thánh nọ phát biểu, “Một chút mật ngọt có sức cải hoán tâm hồn hơn cả một thùng giấm chua” – Thật vậy,  “mật ngọt” hay “tâm hồn đẹp” có sức hấp dẫn diệu kỳ đối với mọi người. Chẳng vậy mà đại văn hào Nga Fyodor Dostoyevsky đã từng tuyên bố mạnh mẽ rằng “ Cái đẹp sẽ cứu chuộc thế giới” – Tôi xin đóng mở ngoặc thêm “Cái Đẹp” ở đây tượng trưng cho Chúa Ki-tô – và như vậy chúng ta có thể nói: “”Cái Đẹp [Chúa Ki-tô] sẽ cứu chuộc thế giới”

 

Là người Ki-tô chúng  ta được dạy dỗ để trở nên giống Chúa, trở nên đồng một tâm tình với Ngài và Chúa Ki-tô là hiện thân của CÁI ĐẸP và như vậy chúng ta cũng cố gắng xin ơn Chúa và dùng  ý chí của mình rèn giũa tâm hồn  trở nên  thật đẹp đẽ để tha nhân nhìn vào cảm nhận được sự hiện hữu của Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta để rồi từ tâm hồn chúng ta phát ra ánh sáng như ngọn hải đăng chiếu sáng để khiến “tàu thuyền” cập bến an toàn, để dẫn dắt những người lạc lối những người sống trong tăm tối trở về với Chúa là bến bờ bình an, hy vọng và cứu độ.

 

Thật vậy trong ba nhân đức đối thần của tín hữu Ki-tô là: đức tin, đức cậy và đức mến [tình yêu] thì đức mến là quan trọng nhất. Chúng ta cùng đọc trong thư I Cô-rin-tô,

13 Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.”  (I Cô-rin-tô 13:13)

 

Như vậy “Đức mến” hay tình yêu hay một  tâm hồn đẹp là một điều quan trọng bậc nhất vì tình yêu phản ảnh vẻ đẹp của Đấng Chân Lý, của Thiên Chúa vì chính Ngài nói một cách ngắn gọn, “Thiên Chúa là Tình Yêu” – như vậy, ai có Tình Yêu ai có tâm hồn đẹp một tâm hồn trong sạch thì người đó ở trong Thiên Chúa và được dìm mình trong Thiên Chúa như điều mà Kinh Thánh đã từng dạy dỗ.

 

Là người Ki-tô, có lẽ chúng ta hầu như ai cũng từng nghe nói đến thánh nữ Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su – người được mệnh danh là “Bông Hồng Nhỏ của Chúa Giê-su” – thánh nữ nổi tiếng với tác phẩm, “L’histoire d’une âme” – “Chuyện một Tâm hồn” là một cuốn hồi ký kể về cuộc đời ngài khiến bao người say mê tìm đọc. Thánh Tê-rê-sa người nữ tu không đi đâu quanh bốn bức tường nhà dòng – dòng kín Cát Minh (Camêlô) nhưng lại được giáo hội tuyên phong đặt ngài làm “Bổn mạng các xứ truyền giáo” – ngang hàng với nhà truyền giáo vĩ đại – thánh Phan-xi-co Xavier là người xuôi thuyền vượt biển đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng cho khắp nơi thiên hạ, khắp các lục địa đại dương.

 

Điều khiến nhiều người Ki-tô yêu mến thánh nữ Tê-rê-sa không phải là bởi những luận đề thần học cao siêu nhưng chính là bởi tâm hồn thánh nữ phát ra vẻ đẹp diệu kỳ, vẻ đẹp của một tâm hồn tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa và nói cách khác tâm hồn của thánh nữ phản ảnh vẻ đẹp của Thiên Chúa như ánh trăng phản ảnh từ ánh sáng mặt trời. Và như vậy, cuộc đời thánh nữ chính là một minh chứng hùng hồn rằng chúng ta không những có thể truyền đạo bằng “Gươm” – là Lời của Thiên Chúa mà còn bằng “Hoa hồng” tượng trưng cho tình yêu và vẻ đẹp của tâm hồn.

 

Lạy Chúa, Xin cho chúng con được trở nên khí cụ hữu ích cho Thiên Chúa – xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để chúng con biết dùng sức mạnh của Lời Chúa là Gươm của Thần Khí để thu phục linh hồn về cho Chúa và xin ban cho chúng con một tâm hồn thập đẹp đẽ để trở nên nguồn vui và là ánh sáng cho nhiều người ngõ hầu qua đó mưu  ích ơn cứu độ cho tha nhân và qua chúng con Chúa dẫn dắt nhiều người về với Chúa về với bến bờ tin – yêu – hy vọng, bến bờ hạnh phúc, bình an và cứ độ. Amen.

 

(Vũ Thắng)