Giới trẻ khắp nơi trên thế giới gửi lời cám ơn đến Đức Thánh Cha