Giáo hội Việt nam đầy sức sống

Bùi Chu, 20/01/2015 (gpbuichu.org) – Tại Hà Nội, Đức Hồng Y Fernando Filoni đã cảm nghiệm được sức sống mãnh liệt của Giáo Hội Việt Nam, theo nguồn tin từ đài Vatican.
 
Trong tư cách là Bộ trưởng Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc, Đức Hồng Y Fernando Filoni đã bắt đầu chuyến thăm mục vụ đầu tiên của mình tại Giáo Hội Việt Nam từ thứ hai ngày 19/1/2015 đến thứ hai ngày 26/1/2015.
 
Tại Hà Nội, ngài đã gặp gỡ Hội đồng Giám mục Việt Nam và đại diện linh mục đoàn giáo tỉnh Hà Nội. Ngài vui mừng đến thăm một Giáo Hội đầy sức sống được thể hiện qua đức tin vững mạnh của giáo dân Việt Nam. Vị Hồng Y đến từ giáo triều Rôma tỏ bày niềm vui vì tại đây Tin mừng luôn được rao giảng, tiếp nối sứ mạng của các linh mục dòng Tên, linh mục Hội thừa sai Paris, Đaminh, Âu tinh và Phanxicô.
 
Trong thánh lễ kỷ niệm 400 năm Tin mừng được rao giảng, người đứng đầu Bộ Truyền Giáo nhấn mạnh đến tầm quan trong của thông điệp Niềm vui Tin mừng (Evangelii Gaudium). Đây là bản văn quí giá vì đó là một tài liệu đưa ra cho Giáo Hội hôm nay trong đó Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ ra viễn cảnh tương lai của những năm sắp tới.
 
Tông thư này là điểm tham chiếu cho Giáo Hội Việt Nam, vừa đi theo con đường sám hối vừa dấn thân vào con đường phúc âm hóa. Đức Hồng Y Filoni nêu rõ trách nhiệm của các giám mục khi nói rằng “con đường này không dễ gì mà đi được”. Khi nói với các linh mục, ngài nhắc lại rằng chức linh mục không phải là một nghề nghiệp hay một công việc bàn giấy quan liêu mà chúng ta có thể làm trong giây lát. Chức tư tế là lối sống chứ không phải là một việc làm.
 
Đức Hồng Y người Ý này nhấn mạnh sự cần thiết phải đặt bác ái vào trung tâm đời sống mục vụ. Đối tượng ưu tiên của bác ái mục vụ là những người nghèo, những người sống bên lề xã hội, những người bé mọn, những người tàn tật, tội lỗi và không tin.
 
Cũng nói thêm, theo chương trình, ngày 21/1/2015, Đức Hồng Y Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo  sẽ đi thăm giáo xứ Hòa Bình, một giáo xứ thuộc giáo phận Hưng Hóa, nơi có nhiều sắc dân thiểu số và có nhà thờ mới khánh thành. Hôm nay 20/1/2015 giáo xứ đã cử hành nghi thức tiếp nhận 200 dự tòng thuộc bốn sắc tộc.
 

Minh Sáng