Đức Thánh Cha tái khẳng định lập trường chống án tử hình

VATICAN. Sáng ngày 20-3-2015, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn của Ủy ban quốc tế chống án tử hình, và nhân dịp này, ngài tái khẳng định lập trường của Giáo Hội Công giáo theo đó ngày nay, án tử hình là điều không thể chấp nhận được.

 

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha ca ngợi, cám ơn và khích lệ những người thiện chí đang dấn thân để trong thế thế giới không còn án tử hình nữa, đồng thời ngài nhấn mạnh rằng:

 

– “Ngày nay, án tử hình là điều không thể chấp nhận được, cho dù tội của người bị kết án có nặng đến đâu đi nữa. Án này là một sự xúc phạm đến đặc tính bất khả xâm phạm của sự sống và phẩm giá con người, và nó trái ngược với ý định của Thiên Chúa về con người và xã hội, về nền công lý từ bi, và ngăn cản sự chu toàn bất kỳ mục tiêu chính đáng của các án phạt. Án tử hình không thực thi công lý cho các nạn nhân, nhưng chỉ nuôi dưỡng sự trả thù.

 

Đức Thánh Cha cũng viết rằng: “Đối với một nhà nước pháp quyền, án tử hình là một thất bại vì nó buộc Nhà Nước phải giết người nhân danh công lý… Án tử hình đánh mất mọi sự hợp pháp vì sự tuyển chọn thiếu sót của hệ thống hình luật và đứng trước sự kiện có thể có sai lầm trong việc xử án. Công lý loài người là điều bất toàn, và khi công lý không nhìn nhận mình có thể sai lầm, có thể biến công lý thành nguồn mạch sinh ra bất công. Với việc thi hành án tử hình, người ta chối bỏ cơ may cho người bị kết án, được sửa chữa những thiệt hại đã gây ra, cơ may xưng thú biểu lộ sự hoán cải nội tâm, và thống hối là cánh cửa dẫn đến sự hối hận và đền bù, hầu tiến đến cuộc gặp gỡ lòng từ bi yêu thương và chữa lành của Thiên Chúa”.

 

Đức Thánh Cha cũng nói đến sự kiện một số chế độ độc tài và những nhóm cực đoan, thường dùng án tử hình để tiêu diệt những người đối lập chính trị, thiểu số và tất cả những thành phần bị họ coi là “nguy hiểm” hoặc là một đe dọa cho quyền bính của họ. Sau cùng, án tử hình là điều trái ngược với cảm thức nhân đạo và lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa là đức tính phải là mẫu gương cho nền công lý của con người.

 

Đức Thánh Cha nhận xét rằng: “Ngày nay, không những có các phương thế để đàn áp tội ác một cách hữu hiệu mà không cần tước bỏ vĩnh viễn cơ may chuộc tội của kẻ đã phạm tội ác (Xc Evang. vitae, 27), nhưng người ta còn phát huy một sự nhạy cảm lớn hơn về luân lý đối với giá trị sự sống con người, tạo nên thái độ càng ngày càng có nhiều người chống án tử hình và dư luận quần chúng ủng hộ những biện pháp nhắm bãi bỏ hoặc ngưng áp dụng án tử hình (Toát yếu Đạo lý xã hội của Hội Thánh, n.405) (SD 20-3-2015)

 

(Vatican 20.3.2015)

 

G. Trần Đức Anh OP