Đức Thánh Cha phê chuẩn danh sách giám mục tham dự Thượng Hội đồng Giám mục tháng 10/2015

Hai Giám Mục Việt Nam tham dự Thượng Hội đồng Giám Mục thế giới thứ 14WHĐ (01.02.2015) – Theo tin từ Phòng Báo chí Toà Thánh, ngày 31-01-2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phê chuẩn danh sách các giám mục tham dự Thượng Hội đồng Giám mục khoá thường lệ thứ 14 do một số Hội đồng Giám mục đề cử. Trong danh sách công bố ngày hôm qua 31-01-2015, có 48 nghị phụ chính thức và 33 nghị phụ dự khuyết. Về phía Giáo hội Việt Nam, hai nghị phụ chính thức là Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM, Chủ tịch HĐGM và Đức giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Nghị phụ dự khuyết là Đức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho.

Thượng Hội đồng Giám mục khoá 14 do Đức Thánh Cha Phanxicô triệu tập, sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày 04 đến ngày 25tháng Mười 2015 với chủ đề “Ơn gọi và sứ vụ của gia đình trong Giáo hội và trong thế giới ngày nay”. Khoá họp này của Thượng Hội đồng Giám mục tiếp nối Khoá ngoại thường hồi tháng Mười 2014 với chủ đề “Các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh của công cuộc loan báo Tin Mừng”.

 

Minh Đức