Đức Thánh Cha gửi 200 gia đình đi truyền giáo

VATICAN. Sáng ngày 06-3-2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến 7 ngàn thành viên Con đường Tân Dự Tòng và gửi thêm 31 đoàn truyền giáo cho dân ngoại, tổng cộng là 200 gia đình với 600 người con.

 

Hiện diện tại buổi tiếp kiến tại Đại thính đường Phaolô VI, có hơn 20 HY và GM thuộc các giáo phận nơi có các thành viênCon đường Tân Dự Tòng, cùng với 2 người sáng lập, là Ông Kiko Arguello, bà Carmen Hernández và Cha linh hướng, Mario Pezzi.

 

Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhìn nhận Con đường Tân Dự Tòng là một thiện ích lớn lao trong Giáo Hội. Ngài cám ơn và đề cao tinh thần truyền giáo của các thành viên Con đường này. Nhiều gia đình sẵn sàng từ bỏ mọi sự, cùng với con cái ra đi truyền giáo, theo lời mời gọi của các GM. Mỗi đoàn truyền giáo gồm có 1 LM và 4 hoặc 5 gia đình. Họ đến sống tại những vùng đã xa rời đức tin Kitô hoặc chưa được nghe loan báo Tin Mừng: Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại đến độ đã hiến Con của Ngài để ban cho chúng ta ơn được hiến mạng cho tha nhân.

 

Đức Thánh Cha nói: “Thế giới ngày nay rất cần sứ điệp cao cả này. Bao nhiêu cô đơn, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu xa cách Thiên Chúa tại bao nhiêu khu vực ngoại ô của Âu Châu và Mỹ châu, cũng như tại bao nhiêu thành thị ở Á châu! Con người ngày nay ở mọi góc trời, rất cần được nghe biết Thiên Chúa yêu thương họ và tình yêu là điều có thể! Nhờ các gia đình thừa sai của anh chị em, các cộng đồng Kitô có nghĩa vụ thiết yếu là làm cho sứ điệp ấy trở nên cụ thể, hữu hình”.

 

Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã làm phép các Thánh Giá mà các gia đình thừa sai cầm trong tay, rồi ngài trao các Thánh Giá cho 33 LM quì gối để lãnh nhận. Các vị tháp tùng các gia đình trong các đoàn thừa sai mới.

 

Con đường Tân Dự Tòng được thành lập năm 1967 do Ông Kiko Arguello và Bà Carmen Hernández tại Madrid, Tây Ban Nha. Trong năm 2015 này, có 21 ngàn cộng đoàn tại 124 quốc gia 5 châu, thuộc gần 1.500 giáo phận trong hơn 6.300 giáo xứ.

 

Con đường này cũng có 103 đại chủng viện giáo phận thừa sai Mẹ Đấng Cứu Chuộc với hơn 2.300 đại chủng sinh giáo phận đang chuẩn bị tiến lên chức linh mục; hơn 2.200 linh mục giáo phận đã xuất thân từ các đại chủng viện đó, hơn 1.100 gia đình với 4.600 con cái đang hiện diện ở 5 châu.

 

Ngoài ra, có 96 đoàn truyền giáo cho dân ngoại với 487 gia đình và 2087 người con, đông nhất là 58 đoàn tại Âu Châu, 9 tại Mỹ châu, 25 tại Á châu, 1 tại Phi châu và 3 tại Úc châu.

 

Trong buổi tiếp kiến 8 ngàn thành viên Con đường Tân Dự Tòng ngày 01-2 năm 2014, có 414 gia đình được Đức Thánh Cha Phanxicô sai đi hoạt động, trong đó có 174 gia đình thuộc 40 đoàn truyền giáo cho dân ngoại, thêm vào số 52 cứ điểm đã hiện hữu. (SD 6-3-2015)

 

G. Trần Đức Anh OP

 

(Vatican 2015-03-06)