Đức Thánh Cha cổ võ các cộng đoàn dòng tu dấn thân đại kết

“Anh chị em chính là những người linh hoạt đầu tiên của “Đan viện vô hình này”. Tôi khích lệ anh chị em cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô và diễn đạt kinh nguyện này qua các thái độ và cử chỉ thường nhật”, ĐTC Phanxicô.

Đức Thánh Cha cổ võ các cộng đoàn dòng tu dấn thân đại kết

Đức Thánh Cha cổ võ các cộng đoàn dòng tu dấn thân đại kết

VATICAN. ĐTC Phanxicô cổ võ các cộng đoàn dòng tu dấn thân cầu nguyện và hoạt động cho chính nghĩa đại kết các tín hữu Kitô.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 24-1-2015 dành cho 50 tham dự viên cuộc hội thảo đại kết các tu sĩ nam nữ, do Bộ các dòng tu tổ chức từ ngày 22 đến 25-1 này trong khuôn khổ tuần hiệp nhất và Năm Đời Sống Thánh Hiến. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có ĐHY Tổng trưởng João Braz de Aviz, các chức sắc của Bộ cùng với nhiều đan sĩ và tu sĩ Công Giáo, Chính Thống, Anh giáo và Tin Lành.

Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, ĐTC đề cao tầm quan trọng của phong trào đại kết tu đức, cũng như của đời sống thánh hiến đối với sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Đời tu trì có một ơn gọi đặc thù trong việc thăng tiến sự hiệp nhất ấy. Hiện nay có nhiều cộng đoàn dòng tu hăng say dấn thân cho đối tượng ấy và cũng là những nơi ưu tiên gặp gỡ giữa các tín hữu Kitô thuộc các truyền thống khác nhau, như tu viện đại kết Taizé bên Pháp và Đan viện Bose ở bắc Italia.

ĐTC khẳng định rằng: “không có hiệp nhất nếu không có sự hoán cải, kinh nguyện, đời sống thánh thiện. Đời sống thánh hiến là môi trường rất thuận tiện để thăng tiến 3 yếu tố vừa nói và vì thế có thể góp phần rất lớn cho chính nghĩa đại kết Kitô. Một trong những người tiên phong trong phong trào đại kết Kitô và là người cổ võ tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô là Cha Paul Couturier. Cha đã ví tất cả những người cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô, cũng như phong trào đại kết nói chung, như “một đan viện vô hình” liên kết các Kitô hữu thuộc các Giáo Hội, các nước và đại lục khác nhau.

 

Và ĐTC nói: “Anh chị em chính là những người linh hoạt đầu tiên của “Đan viện vô hình này”. Tôi khích lệ anh chị em cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô và diễn đạt kinh nguyện này qua các thái độ và cử chỉ thường nhật” (SD 24-1-2015)
 

PopeFrancis-1.jpg

PopeFrancis-2.jpg

PopeFrancis-3.jpg

PopeFrancis-4.jpg

PopeFrancis-5.jpg

PopeFrancis-6.jpg

 

 

(G. Trần Đức Anh OP, RadioVaticana 24.01.2015)