Đức Mẹ có được cứu chuộc hay không?

Hỏi : xin cha cho biết Mẹ Maria có phải nhận ơn cứu chuộc của Chúa Kitô hay không?

Trả lời :

 

Mọi người sinh ra trong  trần gian này- từ khởi thủy đến  nay và còn  mãi cho đến ngày  mãn thời gian-  đều chịu   chung hậu quả của Tội Nguyên Tổ ( Origional Sin), nên cần phải được tái sinh qua Phép Rửa  để trở  thành các tạo vật mới, được gọi Chúa là  Cha  và có  hy vọng  sống đời đời với Chúa trên Nước Trời mai sau.

 

Nhưng  để  bảo đảm hy  vọng  đó, mọi người đều phải được cứu  chuộc nhờ công nghiệp của Chúa Kitô, Con Thiên Chúa đã đến trần gian cách nay trên 2000 năm để hy sinh  hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người.”( Mt 20: 28)

 

Thật vậy, chỉ vì  thương yêu và  mong muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. ( 1 Tm 2: 4)  mà  Thiên Chúa Cha đã sai Con Một Người là Chúa Giêsu-Kitô  xuống trần gian làm  Con Người, sinh bởi Đức Trinh nữ Maria nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần  để chuộc tội cho cả loài người đáng bị phạt và chết  vì tội lỗi.  Khi đến trần gian làm Con Người, Chúa  Giêsu  đã  quên mình là Thiên Chúa,  đồng bản thể với Chúa Cha và  Chúa Thánh Thần  để  vui lòng  chịu khốn khó và luận  phạt như   một  tội nhân, đồng  số  phận với  hai tên  trộm cướp  cùng bị đóng  đanh với Người  trên Núi Sọ  năm xưa.

 

Như thế, chính nhờ Chúa  Kitô đã chịu chết thay cho mọi người  mà chúng ta có hy vọng  được sống  hạnh phúc với Chúa trên Nước Trời mai sau. Công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô được áp dụng cho  hết mọi người  đã sinh  ra trước hay sau  khi Chúa hoàn tất công  nghiệp cứu chuộc của Người  và cho mãi đến ngày hết thời gian.   

 

Nói khác đi,  nếu không có công nghiệp  cực trọng của Chúa Giêsu-Kitô thì tuyệt đối không  ai có thể được cứu rỗi  vì:

 

 Ngoài Người ra ; không ai đem lại ơn cứu độ, vì dưới gầm trời này , không có một danh nào đượban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ. “ ( Cv  4: 12).

 

Danh đó là  Danh thánh  Giêsu- Kitô, Đấng  đã vui lòng chịu chết để  cho chúng ta hy vọng  được sống đời  đời  với Chúa trên Nước Trời, sau khi chấm dứt hành trinh trên trần gian này .

 

Phải nói có hy vọng thôi, chứ không phải là bảo  đảm chắc chắn ngay từ giờ phút hiện tại,  không  phải  vì công  nghiệp  cứu chuộc của Chúa Kitô chưa đủ cho con người được cứu độ,  mà vì con người còn có ý muốn tự do ( free will) để  tự ý chọn sống theo Chúa là “ Con đường, là sự thật và là sự sống.” ( Ga  14: 6 ) hay khước từ  Chúa để sống  theo thế gian  dẫn đưa đến hư mất đời đời  vì  ảnh hưởng rất  tai hại của các chủ nghĩa  tục hóa ( secularism),  vô thần ( atheism), chủ nghĩa tương đối ( relativism)  tôn thờ khoái lạc ( hedonism) tôn thờ  tiền bạc và của cải vật chất  ( cult of money  and materialism ) và không chấp nhận một nguyên tác luân lý và đạo đức nào  như bộ mặt của thế giới tục hóa vô luân  vô đạo  ở  khắp nơi  trong xã hội loài  người  ngày nay.

 

Nếu con người chọn sống theo thế gian với những thực trạng trên đây  thì đã hùng hồn chối bỏ Thiên Chúa là  tình thương , là  Chân Thiện Mỹ tuyệt đối  và trở nên  thù nghịch với   thập giá Chúa Kitô,  khiến cho công nghiệp cứu chuộc vô giá của Người  trở nên vô ích cho những ai  tự  do chọn lựa cách sống đó..

 

Nghĩa là , dù  tin Chúa Kitô và công nghiệp cứu chuộc vô giá của Người, nhưng nếu không quyết tâm  đi theo Chúa  để cộng tác với ơn cứu độ của Người bằng  nỗ lực xa tránh mọi tội lỗi và sự dữ  bao lâu còn sống trên đời này,  thì chắc chắn Chúa không thể cứu ai được, đúng như lời Chúa đã nói với các môn đệ  Người xưa kia :

   Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : Lậy Chúa,! lậy Chúa  ! là được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên Trời mới được vào mà thôi. ( Mt 7: 21)

 

Thi hành ý muốn của Cha trên Trời có nghĩa là  thực hành  tốt những  điều Chúa Giêsu  đã  dạy  về  mến Chúa, yêu tha nhân, sống công bình, bác ái, và trong sạch , nghĩa là xa tránh mọi tội lỗi và sự dữ, thì mới  xứng đáng được ơn Chúa cứu chuộc   để hưởng phúc Thiên Đàng  như lời Người đã hứa:

Thật vậy,  ý của Cha Ta  là tất cả những ai thấy người Con

Và tin  vào người Con  thì được sống muôn đời

Và Ta  sẽ cho họ sống lại trong ngày sau  hết.” ( Ga 6: 40)

 

Đó là  niềm  tin và  hy vọng  cho  mọi người đã sinh ra trước hay sau Chúa Kitô và cho đến ngày cánh chung tức ngày mãn thời  gian.

 

Riêng đối với Đức Trinh Nữ Maria, là  Người đầy ơn phúc” được tuyển chọn làm Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa là  Chúa Giêsu-Kitô, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa đã  ban riêng  cho một mình Mẹ  các  đặc ân lớn lao  là được sinh ra mà  không  vướng mắc  hậu quả của tội   nguyên  tổ ( Vô nhiễm thai= Immaculate Conception) và mọi tội khác , được  trọn đời đồng trinh  và  hồn xác về trời ( Asumption). Như thế,  Mẹ Maria đã trỗi vượt hơn mọi thần thánh trên trời và mọi người  phàm  trong  nhân loại  nhờ  những  đặc ơn trên.

 

Nhưng dù  được diễm phúc độc nhất  như vậy, Mẹ Maria  cũng không cao trọng hơn Thiên Chúa và có chung một bản thể ( substance) với  Ba Ngôi Thiên Chúa. Mẹ  chỉ được tôn kính, tôn sùng ( venerate)  cách đặc biết ở mức độ Hyperdulia,. trong khi  các Thánh Nam nữ khác – kể cả Thánh Giuse-  được tôn kính ở mức Dulia  và chỉ một mình Thiên Chúa được tôn thờ (adore)  ở mức  Latria  trong  phụng vu thánh của Giáo Hội.

 

Dầu vậy,  dù là Mẹ  thật  của Chúa Giêsu, Đức Mẹ vẫn phải nhận ơn cứu độ của  Chúa Kitô  căn cứ  vào chính  lời Mẹ đã nói trong Bài ca Ngợi khen Thiên Chúa =Magnificat  của Mẹ như sau:

“ Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở vui mừng

Vì Thiên ChúaĐấng cứu độ tôi ( my Savior) ( Lc 1 : 46-47 )

             …………………………………..  

 

Thánh Công Đồng Vaticanô II, mượn lời  dạy của Thánh Phụ Irêneô, cũng dạy rằng:

 “ Chính Ngài ( Mẹ Maria), nhờ  vâng phục, đã trở nên nguyên nhân cứu rỗi cho mình và cho toàn thể nhân loại.” ( x Lumen Gentium số 56)

 

Như  thế đủ cho thấy là Mẹ không được miễn trừ  ơn cứu độ  của Chúa Kitô  và  Thiên Chúa đã “ ban trước” ơn này  cho Mẹ  cũng  như   cho các người lành thánh khác trong  thời Cựu Ước, tức là thời gian Chúa Chúa Cứu Thế Giêsu chưa ra đời và chưa hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại của Thiên Chúa.

 

Dầu vậy,  Thiên Chúa  vẫn có  ơn được gọi là  ơn dự phòng: prevenient grace” để ban trước cho Đức Mẹ và cho những người lành thánh khác  như các ông  Mô-sê , Elia  ( Mt 17: 3; Mc 9: 4; Lc 9:  30)..đã   hiện ra  đàm  đạo với Chúa Giêsu trên  núi  Ta-bo-rê  khi Chúa biến đổi dung nhan trước mắt ba môn đê Phêrô, Gioan  và Gia-cô-bê

 

Thánh Phaolô  đã giải thích về ơn  dự phòng  nói trên  như sau:

   Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai Người  đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; những ai Người đã làm  cho nên công chính thì  Người cũng cho hưởng phúc vinh quang. ( Rm 8: 30)

 

Tóm lại, tất cả mọi tạo vật được sinh ra trước hay sau Chúa Kitô, đều phải nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa nhờ  Chúa Kitô,  kể cả Mẹ Maria, Thánh Giuse,  các ngôn sứ  và các  Tổ phụ  dân Do Thái là Abraham, Isaac và Jacob ( Israel)  bởi vì :

 Chỉ có một Thiên Chúa

Chỉ có một Đấng trung gian

Giữa Thiên Chúa  và loài người

Đó là một con người, Đức Kitô-Giê su

Đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người. ( 1 Tm 2 : 5)

 

Việc Mẹ Maria lãnh nhận ơn cứu chuộc của Thiên Chúa không làm  suy giảm chút nào ơn phúc  và  tước hiệu  của Mẹ  là Mẹ  thật  của Chúa Giêsu,  cũng là Mẹ Thiên Chúa ( Theotokos) vì  Chúa Giêsu cũng là Thiên Chúa  thật  cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Lại nữa, việc Mẹ  nhận ơn cứu chuộc của Chúa Kitô cũng không  hề  có nghĩa là Mẹ  đồng hình  đồng dạng với con người trong phạm trù tội lỗi,   vì Mẹ  đã  được diễm phúc không  hề  bị vết nhơ  nào  của  mọi tội lỗi từ  khi Mẹ được thụ thai trong lòng mẫu thân cho đến ngày Mẹ  được về trời cả hồn xác.

 

Nhưng  Mẹ  vẫn  nhận công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô  không  phải  vì  Mẹ  có tội gì để cần được  tha thứ  mà vì  để  ca ngợi và cảm tạ  tình thương bao la của Thiên Chúa.  Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. như Thánh Phaolô đã quả quyết  ( 1 Tm 2 : 4).

 

Chính Mẹ cũng đã góp phần cộng tác quan trọng vào  công nghiệp này  cùng với Con của  Mẹ là Chúa Giêsu-Kitô,  trước hết  khi  Mẹ “ xin vâng” với Thiên Chúa  đã chọn Mẹ làm Mẹ Chúa Cứu Thế . Sự xin vâng của Mẹ thật vô cùng  quan trọng và cần thiết vì nếu không có,   thì Chúa Giêsu không thể  giáng  sinh làm Con Người  để cứu chuộc cho tất cả loài người, theo chương trình cứu độ  của Chúa Cha..Nhưng  vì Mẹ “xin vâng” theo thánh ý  Chúa cha,  mà Chúa Giêsu đã giáng  sinh  trong cung lòng vẹn sạch của Mẹ  qua quyền năng của Chúa Thánh Thần.

 

Không  những Mẹ xin vâng mà còn  cộng tác mật thiết  với .Con của Mẹ  trong hành trình thương khó,  khổ  nạn khi đứng dưới chân thánh giá  hiệp thông  đau khổ  với Chúa  Kitô  khi  Người dâng hy tế đền tội lên Chúa Cha để  xin ơn tha thứ   và cứu rỗi  cho toàn thể nhân loại.

 

Do đó, chúng ta phải muôn đời  nhớ  ơn Mẹ  Maria về sự  xin vâng  và cộng tác này,  vì  quả thực  Mẹ đã góp phần không  nhỏ  vào công cuộc  mưu  tìm  hạnh phúc vinh cửu cho tất cả chúng ta cùng với Con của Mẹ là Chúa Cứu Thế Giêsu.

 

Tóm lại,  nếu “ sự chết đến vì  Evà, thì sự sống đến nhờ Đức Maria” , tân Eva  đã  vâng phục Thiên Chúa và cộng tác với Chúa Giêsu –Kitô , Đấng   trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài  người  như  Kinh Thánh và  các  Thánh  Phụ đã dạy. ( x.LG, số 56)

                

Lm Phanxicô  Xaviê  Ngô Tôn Huấn.