Đức Giêsu, Đấng giải phóng đích thật

TUẦN 4

Đnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28

Trong bài đọc thứ nhất, ông Môsê đã an ủi Israel rằng Đức Chúa sẽ ban cho họ những gì họ cầu xin: “Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như tôi để giúp anh em. Anh em hãy nghe vị ấy”, vì Đức Chúa đã phán với ông: “Chúng phải nói: từ giữa anh em của chúng, Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như ngươi để giúp chúng. Ta sẽ đặt lời của Ta vào trong miệng người ấy và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì Ta truyền cho người ấy”.

Quả thật, đúng như lời đã hứa, Thiên Chúa ban cho Israel một người thay thế Môsê để dẫn dắt dân chúng là Giôsuê, người đưa Israel vào đất hứa, người nhận lãnh mệnh lệnh từ Thiên Chúa truyền lại cho dân và chuyển lời của dân lên Thiên Chúa. Không chỉ ban Giôsuê cho Israel, Thiên Chúa còn ban cho Israel nhiều ngôn sứ khác nữa trong suốt dòng lịch sử để tiếp tục dẫn dắt Israel đi trong đường lối của Ngài như: Amos, Isaia, Giêrêmia, Êdêkiel, Hôsê…

Ngôn sứ được tuyển chọn để nghe lời Thiên Chúa và truyền đạt lời đã lãnh nhận cho dân cũng như những người được nghe lời dạy bảo của ngôn sứ đều phải trung thành với Thiên Chúa. Nếu không trung thành thì chính Thiên Chúa chứ không phải ai khác sẽ hạch tội họ: “Kẻ nào không nghe những lời của Ta, những lời người ấy nói nhân danh Ta, thì chính Ta sẽ hạch tội nó. Những ngôn sứ nào cả an nhân danh Ta mà nói lời Ta đã không truyền cho nói, hoặc nhân danh những thần khác mà nói, thì ngôn sứ đó phải chết”.

Đức Giêsu Kitô, Đấng hội tụ mọi phẩm tính của các ngôn sứ và còn hơn thế nữa, Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa, Đấng rao giảng Tin Mừng Nước Trời và giải phóng nhân loại khỏi sự trói buộc của satan, sự chi phối của thần dữ… Ngài thực hiện các vai trò ấy thông qua việc rao giảng, chữa lành, trừ quỉ và tha thứ.
Thật vậy, mở đầu đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Máccô đã viết: “Tại thành Caphácnaum, ngày Sabát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy”. Lời giảng dạy của Ngài không giống như các kinh sư, nhưng như Đấng có thẩm quyền. Đúng như thế vì khi gặp Ngài, thần ô uế đã phải la lên rằng: “Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” Chẳng những để cho satan nói ra sự thật về mình, Đức Giêsu còn sử dụng quyền năng của Đấng được sai đến để giải phóng người bị quỉ ám. Ngài truyền cho thần ô uế phải xuất khỏi người ấy và trả lại sự tự do thanh thản cho anh “Câm đi, hãy xuất khỏi người này”. Trước mệnh lệnh của Đức Giêsu, ma quỷ không thể tiếp tục sự hoành hành của mình nên đã lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và ra khỏi anh ta.

Lời giảng dạy thì mới mẻ, lệnh truyền thì đầy sức mạnh của một Đấng có quyền năng đã làm cho mọi người phải kinh ngạc, thán phục. Những người có mặt đã không thể không thốt lên lời kính nể “Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho thần ô uế và chúng phải tuân lệnh”.
  
Đấng Thánh của Thiên Chúa, Đấng rao giảng Tin Mừng Nước Trời, Đấng giải phóng nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết vẫn có đó, vẫn đang hiện diện và can thiệp trực tiếp vào cuộc đời của mỗi người nếu họ dành cho Ngài một chỗ trong trái tim. Bằng chứng là những tâm hồn thánh thiện, những người một lòng gắn bó gới Chúa hay những ai dành cho Chúa một chỗ trong trái tim đều cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc của Tin Mừng, nhất là trải nghiệm thật rõ ràng sự giải phóng đích thật, sự giải thoát khỏi nô lệ tội lỗi, đau khổ và sự chết. Nói cách khác, bất cứ ai gắn bó kết hợp sâu xa với Chúa Giêsu đều cảm nếm sự tự do và bình an sâu thẳm tuyệt vời nhất.

Đức Giêsu Kitô hội tụ mọi phẩm tính của các ngôn sứ và còn hơn thế nữa, Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa, Đấng loan báo và đem đến Tin Mừng Nước Trời, Đấng giải phóng nhân loại khỏi sự trói buộc của satan, tội lỗi và sự chết, Đấng đem lại sự sống đời đời, bình an và hạnh phúc vĩnh cửu. Đấng ấy vẫn còn đó, đang hiện diện trong mỗi tâm hồn và tiếp tục sứ mạng cứu độ. Điều quan trọng là mỗi người hãy mở lòng ra cho Ngài đi vào và dành cho Ngài một chỗ đứng trong trái tim. Ai làm được thế chắc chắn sẽ cảm nhận được niềm vui, bình an và hạnh phúc đích thật. Thử hỏi tôi đang ở trong tình trạng nào, có đón nhận Ngài và dành cho Ngài một chỗ đứng không? Nguyện xin Chúa cho mọi kitô hữu cùng chung xác tín ấy và nhất là luôn dành cho Chúa chỗ đứng quan trọng nhất trong cuộc đời để chính Ngài chứ không phải ai khác đem bình an, sự sống và hạnh phúc thật đến cho ta. Amen! 

 

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh